Der afholdes ordinær generalforsamling

Fredag den 10. august 2018 kl. 19.00 i Rørvig Sognegård, Søndervangsvej 45.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år
  4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår
  5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant
  8. Eventuelt

Det reviderede regnskab vil kunne ses på hjemmesiden fra 1. juli 2018.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Nynne Bjerre Christensen: ”De forsvundne Polarforskere”.

Foreningen er vært med kaffe og kage.

Vel mødt.

Bestyrelsen