Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, fredag den 24. august 2018 kl. 19:30

Sted annonceres her snarest.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Vedtagelse af ændringer af vedtægter, som besluttet på ordinær generalforsamling 10. august 2018

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.