Der indkaldes til generalforsamling, fredag den 24. august 2018 kl. 19:30 i sejlklubbens lokaler på Rørvig havn.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Vedtagelse af ændringer af vedtægter, som besluttet på ordinær generalforsamling 10. august 2018

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.