Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg (Koordinering, opfølgning og administration):
Henrik Larsen (formand), Bo Bræstrup (næstformand), Hans Normann (kasserer og sekretær), Hanne Winther (medlemsfortegnelse).

Byudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn):
Søren Ussing (formand), Marianne Ek (næstformand), Henrik Larsen, Ove de Klauman.

Landudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager):
Lasse Braae (formand), Bo Bræstrup.

Mølleudvalget (Alt vedrørende mølle-ejendommen og stiftelse af møllelaug):
Bo Bræstrup (formand), Ove de Klauman.

Arrangementsudvalg (PR- og praktiske arrangementer – Lodshus, medlemshvervning, ture mv.?):
Svend Kierkegaard-Sørensen (formand), Flemming Hansen (næstformand), Hanne Winther, Marianne Ek, Søs Graae.

Formidlingsudvalg (Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie?):
Henrik Larsen (formand), Flemming Hansen, Lasse Braae, Troels Brandt (webmaster).

Vi ser meget gerne, at andre af foreningens medlemmer deltager i udvalgsarbejdet, som dog altid ledes af to bestyrelsesmedlemmer. Du kan henvende dig til udvalgsformanden herom.