Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg (Koordinering, opfølgning og administration):
Henrik Larsen (formand), Bo Bræstrup (næstformand), Hans Normann (kasserer og sekretær).

Byudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn):
Søren Ussing (formand), John Hedegaard Jensen og Simon Christiansen.

Landudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager):
Bo Bræstrup (formand), Bjarne Bach, Tommy Reenberg, Marianne Ek og Lasse Braae.

Mølleudvalget (Alt vedrørende mølle-ejendommen og stiftelse af møllelaug):
Bo Bræstrup (formand) og Ove de Klauman.

Aktivitetsudvalg (PR- og praktiske arrangementer – Lodshus, medlemshvervning, ture mv.?):
Svend Kirkegaard-Sørensen (formand), Flemming Hansen (næstformand), Adam Hey og Kjeld Jensen.

Formidlingsudvalg (Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie?):
Henrik Larsen (formand), Flemming Hansen og Lasse Braae.

Vi ser meget gerne, at andre af foreningens medlemmer deltager i udvalgsarbejdet, som dog altid ledes af to bestyrelsesmedlemmer. Du kan henvende dig til udvalgsformanden herom.