Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg (Koordinering, opfølgning og administration):
Bo Bræstrup (formand), Henrik Larsen (næstformand), Hans Normann (kasserer) og Hanne Winther (sekretær).

By- og havneudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn):
Søren Ussing (formand), Anders Holst, Mette Qvist, Marianne Ek og Einar Olsen.

Landudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager):
Bo Bræstrup (formand), Hanne Winther, Tommy Reenberg, Marianne Ek og Lasse Braae.

Mølleudvalget (Alt vedrørende mølle-ejendommen og stiftelse af møllelaug):
Bo Bræstrup (formand), Marianne Ek, Otto Graham, Anders Holst, Einar Olsen og Simon Christiansen.

Aktivitetsudvalg (PR- og praktiske arrangementer – Lodshus, medlemshvervning, ture m.v.?):
Svend Kirkegaard-Sørensen (formand), Flemming Hansen (næstformand), Adam Hey og Kjeld Jensen.

Formidlingsudvalg (Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie):
Henrik Larsen (formand), Flemming Hansen, Adam Hey og Lasse Braae.

Vi ser meget gerne, at andre af foreningens medlemmer deltager i udvalgsarbejdet, som dog altid ledes af to bestyrelsesmedlemmer. Du kan henvende dig til udvalgsformanden herom.