Lodsoldermandsgården

RVBL deltager aktivt i bestræbelserne på at anskaffe, restaurere og udvikle den  fredede Lodsoldermandsgård ved Rørvig Havn til et levende kultur- og samlingssted. Og et sted hvor vi kan formidle egnens maritime kulturarv.

RVBL deltager i den initiativgruppe, som har iværksat og organiseret bestræbelserne. Den består af Erik Corneliussen, som er nabo til gården og gift ind i den sidste lodsoldermands slægt, Simon Christiansen, som er arkitekt med stor erfaring i bygningsrestaurering og bosat i det centrale Rørvig, og Bo Bræstrup, København, som er næstformand i RVBL.

Gruppen har i august måned indgået en aftale med ejeren på vegne af RVBL eller en udpeget køber (f.eks. en til formålet oprettet selvejende institution), om at gården ikke afhændes til anden side og kan købes indtil foråret 2016.

Herefter er der i efteråret dannet en stor rådgivende gruppe, ”ambassadørgruppen”, på over 30 engagerede personer med relevante kompetencer for projektet. Den er opdelt i en finansgruppe, en brugergruppe og en kulturgruppe.

Finansgruppen skal bistå med at planlægge, markedsføre og gennemføre indsamling af midlerne til anskaffelse og senere når gården er anskaffet, bistå med at indsamle midler fra fonde til restaurering.

Brugergruppen skal bistå med at definere gårdens lokale brugerprofil og bistå med planlægningen og driften af gården.

Kulturgruppen skal bistå med definitionen og planlægningen af formidlingsvirksomheden af den maritime kulturarv i det nordlige Odsherred, udstillingsvirksomheden og gårdens anvendelse for kunstnere og til kunstnerophold.

Vi planlægger at afholde et borgermøde om projektet omkring jul eller i januar og igen omkring påske. Vi arbejder nu hårdt med at fastlægge den rette selskabsstruktur for ejerskabet og forberede indsamlingen af midler i det nye år.

Der vil være tre typer af bidrag: 1. Store enkeltbidrag fra eventuelle fonde og privatpersoner. 2. Store bidrag på omkring 10.000 kr. rettet mod velhavende eller særligt dedikerede privatpersoner. 3. Mindre bidrag som kan være meget væsentlige hvis der kommer mange.

Som udgangspunkt er bidragene at betragte som gaver snarere end en investering. Vi arbejder på at udforme donationsbrevet med aftalen for den enkelte bidragsyder, herunder at bidraget returneres ubeskåret såfremt projektet skulle vise sig ikke at kunne realiseres.

Vi har allerede indikationer på bidrag af betydelig størrelse og er glade for at fornemme den store opbakning. Men det er heller ikke så mærkeligt, for Lodsoldermandsgården er en meget væsentlig del af Rørvigs identitet, og derfor skal projektet lykkes med at få denne prægtige gård åbnet med adgang for offentligheden igen. Gården har mulighederne for at blive alle tiders levende samlingsted og et sted for oplevelser i stedets kulturarv i de helt særegne bygninger med de store ovne og med den store have, som kan udvikles til en unik frodig oase omkring gården, ligesom den var kendt i midten af 1800-tallet for sine mange vækstarter. Gården kan også blive en vigtig del for de unge, som ikke rigtigt har noget sted at samles idag.

Vi er naturligvis vel vidende om, at det er et stort og ambitiøst projekt, men det er værd at gøre en anstrengelse for.

Støt op om projektet, følg det her. Vi oploader løbende nye dokumenter. Snart kommer præsentationen af projektet, bygningsbeskrivelsen og projektbeskrivelsen.