Lodsoldermandsgården – Nyt møde i Sognegården FREDAG 25.3 KL. 15 – HJÆLP MED BIDRAG TIL ANSKAFFELSEN

Grundet den store interesse afholder Rørvig By og Land et ekstra informationsmøde om projektet
Fredag den 25. marts 2016 kl. 15.00 i Sognegården, Søndervangsvej 45, Rørvig
hvor Initiativgruppen fortæller om status for planerne for anskaffelse, restaurering og etablering af gården som samlingspunkt og kulturelt mødested.

Efter tilladelse fra Indsamlingsnævnet kan vi nu begynde indsamling
Du kan hjælpe med at anskaffe og bevare Lodsoldermandsgården

OVERFØR ET BIDRAG TIL
Konto nr. 0517-265812 eller MobilePay nr. 50 17 72 84
med angivelse af navn, adresse og gerne e-mail

Midlerne refunderes ubeskåret hvis projektet mod forventning ikke realiseres