Nu begynder vi på restaureringsprojektet af Rørvig Mølle. Det er på høje tid, møllens tilstand er blevet forværret de seneste år, den ser ikke godt ud, og den ødelagte spånbeklædning medfører nu en fugtindtrængning, som er alvorligt truende for møllens indre konstruktion.

Vi fik Møllebygger Michael John Jensen til at besigtige møllen i begyndelsen af juni. Michael John Jensen, som har værksted i Sneglerup lige ved motortrafikvej 21 her i Odsherred, er landets eneste rigtige møllebygger og 5. generation af møllebyggere.

Vi har nu fået projektoplægget for den forestående restaurering. Vi opdeler restaureringen i 2 faser.

I fase 1 udskiftes spånbeklædningen og bagvedliggende dårlige dele af underbrædder og kryds. Det er nødvendigt at udskifte 2 højben og reparere dele af fodremmen, ottekants-ringen. Endeligt udskiftes vinduer og dørkarme repareres. I fase 2 udskiftes vinger og krøjeværk, og den mølleaksel vi tidligere har fået lavet, som ligger hos møllebyggeren, isættes, idet den gamle ikke er den originale og ikke passer helt.

Vi har nu ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at igangsætte arbejdet og vi har ansøgt styrelsen om økonomisk støtte hertil, idet fase 1 vil beløbe sig til over 2 mill.kr. Vi har også ansøgt de første fonde om økonomisk støtte og påbegynder ansøgninger til øvrige fonde i den nærmeste tid. Vi håber at komme i gang med selve restaureringsarbejdet i efteråret således at fase 1 er afsluttet inden sommeren 2020.

Vi fortæller mere om restaureringen på vores generalforsamling og vedlægger her det baggrundsmateriale, som med oversigter, plancher, ældre postkort m.v., kort og foto  oplyser om møllens historie, indretning, anvendelse og betydning som bygningsarv Odsherred.

Rørvig Mølle 2019 - Baggrundsmateriale - Historie før,under og efter drift, Opbygning, illustration på postkort og foto -online udgave