Invitation fra Naturstyrelsen

Invitation til Rørvig By og Lands medlemmer.


Naturstyrelsens arealer på Hov Vig og Nakke samt skovene Ulkerup, Annebjerg og Grønnehave skal
udlægges til urørt skov. Derfor inviterer Naturstyrelsen Midtsjælland til en tur rundt på arealerne for at
drøfte, hvad overgangen til urørt skov kunne komme til at betyde for områderne og dets brugere.
Borgermøderne foregår i skoven og turen rundt vil være ca. 3 km. Mødet er åbent for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Der afholdes følgende tre borgermøder:

Ulkerup Skov: torsdag d. 22. juni kl. 19.00-21.00. Mødested: Gårdspladsen ved Naturstyrelsens kontor Mantzhøj, Ulkerupvej 1

Hov Vig og Nakke: søndag d. 2. juli kl. 10.00-12.00. Mødested: P-pladsen ved Hovvigvej 105 (østsiden)

Annebjerg Skov: søndag d. 2. juli 2023 kl. 13.30 – 15.30. Mødested: Barkladen ved indgangen til skoven,
Egebjergvej 172