Præmierede bygninger

Præmieret bygning 2009

Opført i registranten som nr. 39.

Den gamle Skole
Løvstræde 5

HISTORIE

Opførelsesår kendes ikke, men det vides, at huset har fungeret som skole fra 1826 til 1904 og for de mindste elever også efter dette tidspunkt.
Den første brandtaxation fandt sted i 1841 og omtaler foruden selve skolen også den nordre længe på 13 fag og den østre længe på 9 fag.
Bortset fra forvirring mht. verdenshjørner, idet stuehus i 1862 angives at ligge i øst og vest (med gavle), er der næppe tvivl om, at “den østre længe” på 9 fag er identisk med Skolelodden 6, som i 1962 blev udmatrikuleret til nr. 2 c.
Fra nulevende Rørvigere ved man, at denne bygning i deres skoletid indeholdr retirader for henholdsvis lærer, piger og drenge.
På gamle fotografier ses på skolens sydside et bislag med en bænk udenfor og en postkasse på væggen.

“Den gamle Skole” ligger med sin facade mod Løvstræde og sin sydvendte have bag et rosenhegn og et stendige. Den nordvendte gårdsplads har i over 100 år givet plads for Rørvigs skolebørn.

Plaketten er givet, fordi ejeren af “Den gamle Skole” med flid og godt håndværk har vedligeholdt bygningen, så den i dag fremstår med sit orieginale indtryk, samtidig med at det er en nutidig bolig, der lever op til alle krav om funktionalitet.
Håndværket er en væsentlig betydning og er også af “den gamle skole”, hvor der ikke er gået på kompromis med materialer og kvalitet. Således har man genskabt den gamle hoveddør, så den i dag fremstår præcist som den oprindelige, en dobbeltdør med tre fyldninger i hver dør og med overlys med småsprossede ruder.

Præmieret bygning 2004

Toldbodvej 35-37

Opført i registranten som nr. 51.

HISTORIE

Der er i kildematerialet ikke mange oplysninger at hente, men det vides, at parcellen er udstykket i 1853.
Brandforsikringsprotokollen fra 1858 omtaler et “Udflytterhus på Rørvig mark, et stuehus med kakkelovn og indmuret kedel”.
Ved brandforsikring i 1904 nævnes desuden et “Materialehus i beton og med tagpap” hvilket viser, at nuværende stråtag på dette er tilkommet senere.

Påskønnelsen for den gode vedligeholdelse er givet til husets ejere Lis og Ejvind Kristensen, som igennem de år de har ejet huset, har repareret og vedligeholdt huset med stor respekt for husets oprindelige præg.

Huset er et 7 fags grundmuret længehus med sadeltag tækket med strå, som forneden er afsluttet på en række røde vingetegl hvilende på en udmuret gesims. Huset er beliggende på en meget stor grund, omkranset af træer og buske, som giver haven en parklignende præg, og med et meget stort kastanietræ midt på den store plæne. Bag hovedhuset ligger udhus, og som tredje hus garagen. Alle tre bygninger er tækket med strå og ydervæggene holdt i gul farve.

Også indvendigt fornemmes tydeligt sansen for bevaring af det gamle hus. I køkkenet står således det gamle komfur, hvor der stadig fyres op.

Efter at flere af gårdene i Rørvig by var udflyttet, og jorderne til gårdene blev samlet omkring gården uden for byen, begyndte en udstykning af de små jordlodder, som lå inde ved byen. Man bør huske på, at vejen til havnen (Toldbodvej) dengang lå udenfor byen, og huset er i bogen ”Det gamle Rørvig” i brandforsikringsprotokollen beskrevet således; ”Udflytterhus på Rørvig mark, et stuehus med kakkelovn og indmuret kedel”. Der har fra starten sikkert kun været hovedhuset, indrettet med køkken, to små stuer, soveværelse, et lille kammer og en lille forgang ud mod vejen. Udhuset har oprindelig været stald, sandsynligvis til et par grise, får, lidt høns og gæs. Et lille hjørne var taget til lokum. Rummet er stadig bevaret med sin egen dør, men anvendes dog til andet formål.

Bygningen som nu er garage, er bygget omkring 1900.

Præmieret bygning 2002

Opført i registranten som nr.

Østergade 23

HISTORIE

Præmieret bygning 2001

Trollesminde
Nørrevangsvej 7-9

Præmierede bygninger 1997
I 1997 blev hele to bygninger præmieret.

Smedestræde 8
Opført i registranten som nr. 36

Møllebakken 8
Opført i registranten som nr. 57.

HISTORIE

Husets første ejer møller Peder Madsen er identisk med arvefæstmand til Møllegården og til den gamle stubmølle, som i 1842 blev udskiftet med den nuværende Rørvig Mølle.
Sønnen møller Niels Pedersen erhvervede i 1843 møllen og omkring samme tidspunkt Møllegården, og blev en af de mest besiddende mænd i Rørvig. Der henvises til beskrivelse af Møllen (nr. 12 i Registranten) Vestergade 46 (nr. 32 i Registranten) og Vestergade 12 (nr. 25 i Registranten).
Brandtaxation fra 1853 omtaler ejendommen således: Udflytterhus under Det Odsherredske Gods. Arvefæster, møller Niels Pedersen.
Stuehus i øst og vest med enderne. 9 fag, 10½ alen dyb, 23½ alen lang. Fyr under- og overtømmer. På sten, klinede vægge, stråtag. 7½ fag vinduer, 4 hollandske, 5 simple døre, 5 fag loft, skorsten og bageovn af rå brændte sten.
Indrettet fra vest. 3 fag til 2 stuer, 2 til skorsten og køkken, indgang og kammer, 2 til lo, lade, 2 til kostald.

Præmieret bygning 1995

Opført i registranten som nr.

Lodsoldermandsgården
Toldbodvej 73

HISTORIE

Iblandt Rørvigs mange gamle bevaringsværdige ejendomme er der flere, som igennem de senere år har gennemgået en renovering eller blot almindelig vedligeholdelse, og hvor der er taget hensyn til alder og bygningsstil. Disse huse er blevet præmierede og har modtaget en plakette til opsætning på bygningen.

Præmieret bygning 1994

Opført i registranten som nr.

Østergade 12

HISTORIE

Iblandt Rørvigs mange gamle bevaringsværdige ejendomme er der flere, som igennem de senere år har gennemgået en renovering eller blot almindelig vedligeholdelse, og hvor der er taget hensyn til alder og bygningsstil. Disse huse er blevet præmierede og har modtaget en plakette til opsætning på bygningen.

Præmieret bygning 1993
Opført i registranten som nr. 21

Strædet 19

HISTORIE