Nye medlemmer

Som medlemmer kan optages myndige personer, foreninger, offentlige og private institutioner og virksomheder.

Kontingent for 2024 er kr. 300.

Indmeldelse sker ved at indbetale årets kontingent på følgende konto

Sparekassen Sjælland-Fyn

Reg 0517 konto 0000283088
eller på
mobilpay 74436.

Samtidig skal der sendes en mail foreningens kasserer på

 RVBL@outlook.dk.

I mailen skal oplyses følgende:

Indbetalers navn
Privat adresse
Telefon
Mail adresse

Alle oplysninger er vigtige, for at vi som forening kan registrere alle medlemmer korrekt, koble indbetaling til medlem samt – ikke mindst – udsende meddelelser til alle medlemmer.

Når man er medlem, modtager man årligt omkring februar en opkrævning på det nye års kontingent. Vi anbefaler at tilmelde betalingen til betalingsservice.

Vi takker meget for din interesse i foreningen og dit medlemskab.

Velkommen i Rørvig By og Land

Se vores privatlivspolitik