Indmeldelse / kontingent

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder eller institutioner, og kontingentet som løber fra 1. april til 31 marts er

kr. 275 i 2023

Når du har indmeldt dig vil du modtage opkrævning ved førstkommende årlige betalingsfrist.

Det er muligt at give yderligere bidrag til vore vedligeholdelsesfonde (bygninger / mølle / naturpleje), som vi gerne modtager ved indbetaling på vores konto i Danske Bank:
 reg.nr. 1551, konto-nr. 5708907.

Husk angivelse af indbetalers navn, medlemsnummer og formål.

Ved indmeldelse
Send en mail til Willy Dahl på

rvbl@outlook.dk

med angivelse af navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Se vores privatlivspolitik

Velkommen i Rørvig By og Land