Det er vigtigt for foreningens arbejde, at vi fortsat har nær kontakt med og stor opbakning fra så mange fastboende og sommerhusbeboere som muligt – ligesom vort arbejde med bygninger, ejendomme og naturpleje kræver mange penge. Derfor bør man melde sig ind – hvad enten man påskønner indsatsen eller ønsker at påvirke den.

Man kan indmelde en eller to personer i en husstand for et kontingent, som løber fra 1. april til 31 marts. Kontingentet er 200 kr. i 2020/2021. Rykkergebyr 25 kr.

Mange giver et yderligere bidrag til vore vedligeholdelsesfonde (bygninger / mølle / naturpleje), som vi gerne modtager i forbindelse med kontingentet eller ved indbetaling på vor konto i Danske Bank:
Danske Bank, regnr. 1551, kontonr. 5708907.
Ved indbetalingskortkort: Kortartskode (KA) 01 Kontonr. 5708907
NB! Husk altid korrekt angivelse af indbetalers navn samt medlemsnummer.

Udfyld nedenstående formular ved indmeldelse og tryk på “send” (eller send en mail til vor kontaktadresse). Adressen skal være den adresse, hvortil opkrævning og medlemsblad skal sendes:

Opkrævning af kontingent kommer med posten, og først når betalingen er registreret, vil medlemsblad m.v. blive fremsendt.

Navn/navne *

Postadresse: Gade/vej og husnummer *

Postnummer og by *

Eventuel sommeradresse i Rørvig

Email-adresse

Ønsker også at være medlem i møllelauget

Eventuelle kommentarer

* Linjen skal udfyldes