Indmeldelse / kontingent

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder eller institutioner, og kontingentet som løber fra 1. april til 31 marts er 200 kroner om året i 2020/2021. 

Det er muligt at give yderligere et bidrag til vore vedligeholdelsesfonde (bygninger / mølle / naturpleje), som vi gerne modtager ved indbetaling på vores konto i Danske Bank:
Danske Bank, regnr. 1551, kontonr. 5708907.
Ved indbetalingskortkort: Kortartskode (KA) 01 Kontonr. 5708907
Husk angivelse af indbetalers navn, medlemsnummer og formål.

Ved indmeldelse
Udfyld nedenstående formular – adressen der indtastes skal være den adresse, hvortil opkrævning og medlemsblad skal sendes – og tryk på “send”.

Opkrævning af kontingent kommer med posten, og når betalingen er registreret fremsendes medlemsblad m.v.

Velkommen i Rørvig By og Land

[contact-form-7 id=”126″ title=”Kontaktformular 1″]