Foreningens udgivelser mv.:

Foreningens butik – Lodshuset

Et af foreningens formål er at formidle viden om Rørvigs natur, kulturmiljø og historie videre – ikke blot til medlemmerne – men til alle, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med Rørvig.

Derfor har foreningen skrevet en del bøger om emner inden for formålet, ligesom man udgiver bladet Rørvig By og Land (tidligere Bevar Rørvig).

I det lille lodshus står bestyrelsens medlemmer i sommerweekenderne og informerer om Rørvig og foreningen, og sælger foreningens udgivelser.

Se nærmere i underpunkterne til menupunktet.