Kontakt

Foreningens  kontaktadresse og telefonnummer er:

Bevaringsforeningen Rørvig By og Land
Lene Hjorth
Rentemestervej 51T
2450 København NV.
Telf.:  40 50 90 70
mail: lene@lenehjorth.dk

Ved henvendelse i sager, der vedrører udvalgene, rettes henvendelse udvalgsformanden.