Foreningens adresse og telefonnummer er:

Foreningen Rørvig By og Land
c/o Bo Bræstrup
Esplanaden 14, 3. th.
1263 København K
29 25 92 21

bo.braestrup@cclausen.dk

I sager, der konkret vedrører et af udvalgene, kan man også rette henvendelse til udvalgsformanden.