Byens gamle huse

Fællesskabets bystævne ved bybrønden er en rekonstruktion fra 1936 omkring
den gamle midtersten – bekostet af Rørvig Naturfredningsforening.