Bestyrelsen

Formand
Anders Holst
Vestervangen 4
4581 Rørvig
Tlf. 26 27 90 2
andersholst1974@gmail.com
Forretningsudvalget

Næstformand
Lene Hjorth
Forretningsudvalget
lenehjorth@hotmal.com
Landudvalget

Kasserer
Hans Normann
Brøndstræde 3, 4581 Rørvig
Tlf. 59 96 13 05  Mo. 23 32 31 69 hans.normann@outlook.dk
Forretningsudvalget

Sekretær
Søren Riiskjær
soren@riiskjaer.dk
Forretningsudvalget

Bestyrelsesmedlem
Flemming Hansen
Løvstræde 4, 4581 Rørvig
Telf. 26 16 88 12
til@flemming-h.dk
Formidlings- og Aktivitetsudvalget

Bestyrelsesmedlem
Hanne Winther
Stænget 4, 2820 Gentofte
Tlf. 61 61 78 61
hannegentofte@gmail.com
Landudvalget

Bestyrelsesmedlem
Marianne Ek
Smedestræde 4, 4581 Rørvig
Tlf. 27 28 84 32
marianneek@mail.tele.dk
Landudvalget
Aktivitetsudvalget

Bestyrelsesmedlem
Einar Olsen
Nørrevangsvej 23
4581 Rørvig
Tlf. 21 71 58 36
post@rorvigvvs.dk
Formand Mølleudvalget

Bestyrelsesmedlem
Erik Pedersen
Formand By- og Havneudvalg

Bestyrelsesmedlem
Adam Hey
Carl Bernhards Vej 15A, 4.th., 1817 Frederiksberg
Tlf. 53 53 17 75
adamhey04@gmail.com
Formand for Aktivitetsudvalget

Bestyrelsesmedlem
Otto Graham
Bakkedalen 2, 4581 Rørvig
Tlf. 29 11 44 44
ottograham@outlook.dk
Formand for Formidlingsudvalget

Bestyrelsesmedlem
Kim Vestergaard-Hansen
Toldbodvej 25
Mobil 21636664
Mail: kogjvh@gmail.com

Suppleant 
Willy Dahl

Suppleant
Svend Kirkegaard-Sørensen
Jollen 57, 3070 Snekkersten
Tlf. 21 42 15 15
skirkegaardsorensen@hotmail.com
Aktivitetsudvalget

Suppleant
Anne bornø

Suppleant
Lasse Braae
Sophievej 10, 4581 Rørvig
Tlf. 28 90 10 82
lassebraae@hotmail.com
Formidlings- og Landudvalget