bevaringsforeningen Rørvig By og Land

Foreningen Rørvig By og Land er dannet i 2012 ved en fusion af Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn og Rørvig Naturfredningsforening. Foreningens historie går tilbage til 1926 i forbindelse med erhvervelsen af Rørvig Mølle.

Møllen vedligeholdes fortsat af foreningen. Siden har man opkøbt og fredet en del naturgrunde.

Rørvig Mølle
Rørvig Mølle – en af foreningens ejendomme

Foreningen har ca. 625 medlemmer – fortrinsvis fastboende og sommerhusejere.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og sikre de værdier, som har gjort og fortsat kan gøre Rørvig til et attraktivt sted for fastboende, landliggere  og gæster, samt at arbejde for beskyttelse og pleje af værdifuld natur og bevaringsværdige bygninger. Indsatsen skal rettes mod historie, kulturmiljø, bevaringsværdige bygninger samt natur- og landskabsværdier inden for Rørvig-området.

Vi udgiver medlemsbladet Rørvig By og Land, der udkommer to gange om året.

Foreningen er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (By og Land)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *