Foreningen Rørvig By og Land er dannet i 2012 ved en fusion af Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn og Rørvig Naturfredningsforening. Foreningens historie går tilbage til 1926 i forbindelse med erhvervelsen af Rørvig Mølle. Møllen vedligeholdes fortsat af foreningen. Siden har man opkøbt og fredet en del naturgrunde.

Rørvig Mølle

Rørvig Mølle – en af foreningens ejendomme

Foreningen har ca. 750 medlemmer – fortrinsvis fastboende og sommerhusejere.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og sikre de værdier, som har gjort og fortsat kan gøre Rørvig til et attraktivt sted for fastboende og gæster, samt at arbejde for beskyttelse og pleje af værdifuld natur og bevaringsværdige bygninger. Indsatsen skal rettes mod historie, kulturmiljø, bevaringsværdige bygninger samt natur- og landskabsværdier inden for Rørvig-området.

Rørvig By og Land er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, som udgiver tidsskriftet By og Land. Vor egen forenings med-lemsblad, Rørvig By og Land, udkommer to gange om året. Foreningen er ligeledes medlem af Danmarks Naturfredningsforening og deltager i Rørvig Foreningsråd.

Det løbende arbejde varetages af udvalg, der er sammensat af bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer med interesse for sagen. De enkelte udvalgs områder fremgår af bjælkemenuen foroven, og uddybes, når cursoren holdes over. Under dem finder man alle de løbende artikler om foreningens arbejde i datoorden (seneste først). De seneste 10 ses i yderste højre kolonne.

Copyright og rettigheder til alle billeder på denne hjemmeside tilhører Foreningen Rørvig By og Land og fotograferne.