Rørvig:

Holger Drachmanns tegning af Højsandet

Foreningen beskæftiger sig ifølge vedtægterne med Rørvig-området, som defineres som det gamle Rørvig Sogn. Kommer man fra Nykøbing begynder sognet med Nakke Lyng lige efter Lyngkroen og omfatter både Rørvig-halvøen og Nakke-halvøen.

Siden kunstnerne fik øje for det barske og særprægede flyvesandsområde i slutningen af 1800-tallet, har det tiltrukket turisterne. Det fik hurtigt tilnavnet Sjællands Skagen på grund af det idylliske fiskerleje i de barske omgivelser. Senere blev det den kilometerlange sandstrand, som trak turisterne til. De bosatte sig bag Sandflugtsplantagen, så Rørvig og Nakke Lyng i dag er groet til som sommerhusområder. Det lykkedes ved tidlig fredning at redde kystbræmmen, så en del i dag er EU Natura 2000-område – og store dele af Nakkeland henligger stadig som bondeland, eller er opkøbt af staten som naturområder.

Blandingen af en barsk Kattegat-kyst og en blid fjordnatur giver en meget varieret natur, som sammen med de to gamle landsbymiljøer og havnen tiltrækker så mange mennesker, at sognets beboertal mangedobles om sommeren – med de udfordringer, det indebærer.

De dele af Rørvig, som foreningen beskæftiger sig med, beskrives nærmere i underpunkterne til dette menupunkt.