Udvalg

Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg
Koordinering, opfølgning og administration
Formand: Anders Holst ( orlov)
andersholst1974@gmail.com
Tlf. 26 27 90 92
Næstformand: Lene Hjorth (konstitueret formand)
Kasserer: Willy Dahl
Sekretær: Anders Klüver

Referater

FU 300423  

FU 291222

FU 191022

FU 300722 

FU 281121

FU 280921

FU230820

FU280121

FU070421

FU140521

By- og havneudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn
formand: Mette Quist Jensen
Tlf. 61 72 10 20
Mail: mette.qvist3@gmail.com
Øvrige medlemmer:  Anders Klüver Rasmussen, Søren Riiskær  og Susanne Melby

Landudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager
Formand: Lene Hjorth 
lene@lenehjorth.dk
Tlf.40 50 90 70
øvrige medlemmer:  Ike Houmann 22151415 og Mette Qvist.

Mølleudvalget
Mølle-ejendommen
Formand: Arne Ø. Jørgensen
@  arneojorgensen50@gmail.com
Tlf.: 53 88 42 62
Øvrige medlemmer: Susanne Wendelboe, , Niels V. Knudsen, Willy Dahl og  Anne Bornø
Mølleudvalgsmøde 21.08.2022

Mølleudvalgsmøde 27.05.2022

Møllelauget
Mølledrift og formidling
Laugsformand: Henvendelse til udvalgsformanden

Formidlingsudvalg
Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie
Formand: Anne Bornø

Øvrige medlemmer
 Anders Holst, Lene Hjorth

Alle medlemmer af foreningen kan indgå i udvalgene – og du kan altid henvende dig til udvalgsformanden herom.