Udvalg

Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg
Koordinering, opfølgning og administration
Formand: Anders Holst
@andersholst1974@gmail.com
Tlf. 26 27 90 92
Næstformand: Lene Hjorth
Kasserer: Willy Dahl
Sekretær: Søren Riiskjær

Referater

FU230820

FU280121

FU070421

FU140521

By- og havneudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn
Formand: Erik Pedersen
@: erp.58@hotmail.com
Tlf: 24 94 29 19
Øvrige medlemmer: Otto Graham, Einar Olsen, Lene Hjorth,                        Kim Vestergaard-Hansen og Susanne Melby

Landudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager
Formand: Lene Hjorth 
øvrige medlemmer:  Ike Houmann 22151415

Mølleudvalget
Mølle-ejendommen
Formand: Einar Olsen
@post@rorvigvvs.dk
Tlf: 21 71 58 36
Næstformand: Otto Graham
Øvrige medlemmer: Tom Keller Bruun, Søren Riiskjær,
Simon Christiansen , Willy Dahl og Susse Brandt.

Møllelauget
Mølledrift og formidling
Laugsformand: Tom Keller Bruun 
 rorvigmollelaug@gmail.com 

Formidlingsudvalg
Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie
Formand: Otto Graham
@: ottograham@outlook.dk
tlf: 29 11 44 44
Øvrige medlemmer
 Anne Bornø, Simon Christiansen.

Alle medlemmer af foreningen kan indgå i udvalgene – og du kan altid henvende dig til udvalgsformanden herom.