Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg (Koordinering, opfølgning og administration):
Bo Bræstrup (formand), Henrik Larsen (næstformand), Hans Normann (kasserer) og Hanne Winther (sekretær).

By- og havneudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn):
Anders Holst (formand), Søren Ussing, Einar Olsen og Otto Graham.

Landudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager):
Bo Bræstrup (formand), Hanne Winther, Marianne Ek og Lasse Braae.

Mølleudvalget (Alt vedrørende mølleejendommens drift og vedligeholdelse):
Einar Olsen (formand), Otto Graham (næstformand), Anders Holst, Hans Normann, Tom Keller Bruun (laugsformand), Susse Brandt, Simon Christiansen (sekretær).

Aktivitetsudvalg (PR- og praktiske arrangementer – Lodshus, medlemshvervning, ture m.v.):
Svend Kirkegaard-Sørensen (formand), Flemming Hansen (næstformand), Adam Hey, Marianne Ek og Kjeld Jensen.

Formidlingsudvalg (Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie):
Henrik Larsen (formand), Flemming Hansen, Adam Hey og Lasse Braae.

Vi ser meget gerne, at andre af foreningens medlemmer deltager i udvalgsarbejdet, som dog altid ledes af to bestyrelsesmedlemmer. Du kan henvende dig til udvalgsformanden herom.