Udvalg

Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg
Koordinering, opfølgning og administration
Forperson: Lene Hjorth
lene@lenehjorth.dk
Tlf. 40 50 90 70
Næstforperson: Arne Jørgensen
Kasserer: Anders Klüver Rasmussen

Referater

FU 300423  

FU 291222

FU 191022

FU 300722 

FU 281121

FU 280921

FU230820

FU280121

FU070421

FU140521

By- og havneudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn
forperson: Mette Quist Jensen
Tlf. 61 72 10 20
Mail: mette.qvist3@gmail.com
Øvrige medlemmer:  Sif Orbesen 40 59 17 17  og Susanne Melby
40 75 77 92

Landudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager
Forperson: Jon Sundbo
Tlf.:40 38 04 97
Mail: jonsundbo@gmail.dk
øvrige medlemmer:  Ike Houmann 22 15 14 15 , Vivi Arklint 30 53 52 50 og Lene Hjorth.

Udvalget for bevaring og lokalplaner
Byggesager, høringer omkring  bevaringer, overordnet udvikling af byrum og landzone samt lokalplanlægning generelt.
Forperson: Anders Klüver Rasmussen
Tlf. 30 35 95 75
mail: anders@kluvermanagement.dk
Øvrige medlemmer: Anders Holst, Jens Bertelsen
Høringssvar 31.07.2023
Høringssvar Smedestræde 9
Høringssvar Østergade 4 

Mølleudvalget
Mølle-ejendommen
Forperson: Arne Ø. Jørgensen
@  arneojorgensen50@gmail.com
Tlf.: 53 88 42 62
Øvrige medlemmer: Susanne Wendelboe 60 70 40 76,  Niels V. Knudsen 31 36 05 27,  Anders Klüver Rasmussen og  Anne Bornø
Mølleudvalgsmøde 21.08.2022
Mølleudvalgsmøde 27.05.2022

Møllelauget
Mølledrift og formidling
Laugsformand: Henvendelse til udvalgsformanden

Formidlingsudvalg
Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie
Forperson: Anne Bornø
Tlf.: 27 28 01 04
Mail: rvbl@bornoe.dk
Øvrige medlemmer
 Lene Hjorth

Alle medlemmer af foreningen kan indgå i udvalgene – og du kan altid henvende dig til udvalgsformanden herom.