Udvalg

Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg
Koordinering, opfølgning og administration
Formand: Anders Holst
andersholst1974@gmail.com
Tlf. 26 27 90 92
Næstformand: Lene Hjorth
Kasserer: Willy Dahl
Sekretær: Søren Riiskjær

Referater
FU 281121

FU 280921

FU230820

FU280121

FU070421

FU140521

By- og havneudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn
Formand: Erik Pedersen
@: erp.58@hotmail.com
Tlf: 24 94 29 19
Øvrige medlemmer: Otto Graham, Einar Olsen, Lene Hjorth,                        Kim Vestergaard-Hansen og Susanne Melby

Landudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager
Formand: Lene Hjorth 
øvrige medlemmer:  Ike Houmann 22151415

Mølleudvalget
Mølle-ejendommen
Formand: Erik Pedersen
@  erp58@hotmail.com 
Næstformand: Kim Vestergaard-Hansen
Øvrige medlemmer: Søren Riiskjær, Willy Dahl; Anders Holst, Lene Hjort, Anne Bornø

Møllelauget
Mølledrift og formidling
Laugsformand: Henvendelse til udvalgsformanden

Formidlingsudvalg
Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie
Formand: Anders Holst
@: andersholdt1974@gmail.com 
tlf. 26 27 90 92

Øvrige medlemmer
 Anne Bornø, Søren Riiskjær, Erik Pedersen, Otto Graham

Alle medlemmer af foreningen kan indgå i udvalgene – og du kan altid henvende dig til udvalgsformanden herom.