Udvalg

Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg (Koordinering, opfølgning og administration):
Anders Holst (formand), Lene Hjort  (næstformand), Hans Normann (kasserer) og Søren Riskjær (sekretær).

Referater

FU230820

By- og havneudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn):
formand: Erik Pedersen

Landudvalg (Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager):
Formand: Lene Hjort 

Mølleudvalget (Mølle-ejendommen):
Formand: Einar Olsen, Næstformand: Otto Graham, Tom Keller Bruun, Søren Riiskjær, Simon Christiansen, Hans Normann og Susse Brandt.

Møllelauget (mølledrift og formidling)
Laugsformand: Tom Keller Bruun 
@: rorvigmollelaug@gmail.com 

Aktivitetsudvalg (Arrangementer, medlemshvervning)
Formand: Adam Hey (Tlf. 53 53 17 75), Flemming Hansen, Marianne Ek, Kjeld Jensen, Svend Kirkegaard-Sørensen

Formidlingsudvalg (Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie):
Formand Otto Graham

Alle medlemmer af foreningen kan indgå i udvalgene – og du kan altid henvende dig til udvalgsformanden herom.