Udvalg

Bestyrelsens arbejde er fordelt på udvalg, hvor man kan rette henvendelse direkte til udvalgsformanden:

Forretningsudvalg
Koordinering, opfølgning og administration
Formand: Anders Holst
andersholst1974@gmail.com
Tlf. 26 27 90 92
Næstformand: Lene Hjorth
Kasserer: Willy Dahl

Referater
FU 281121

FU 280921

FU230820

FU280121

FU070421

FU140521

By- og havneudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. byzone og havn
Formand: Erik Pedersen
@: erp.58@hotmail.com
Tlf: 24 94 29 19
Øvrige medlemmer: Otto Graham, Einar Olsen, Lene Hjorth                         og Susanne Melby

Landudvalg
Udvalget behandler alle sager vedr. land- og sommerhuszone (excl. møllen) – dvs. både natur- og plansager
Formand: Lene Hjorth 
lene@lenehjorth.dk
Tlf.40 50 90 70
øvrige medlemmer:  Ike Houmann 22151415 og Mette Qvist.

Mølleudvalget
Mølle-ejendommen
Formand: Arne Ø. Jørgensen
@  arneojorgensen50@gmail.com
Tlf.: 53 88 42 62
Øvrige medlemmer: Mette Qvist, Willy Dahl; Anders Holst,  Anne Bornø

Mølleudvalgsmøde 27.05.2022

Møllelauget
Mølledrift og formidling
Laugsformand: Henvendelse til udvalgsformanden

Formidlingsudvalg
Bladredaktion, hjemmeside, lokalhistorie
Formand: Anders Holst
@: andersholdt1974@gmail.com 
tlf. 26 27 90 92

Øvrige medlemmer
 Anne Bornø, Erik Pedersen, Otto Graham

Alle medlemmer af foreningen kan indgå i udvalgene – og du kan altid henvende dig til udvalgsformanden herom.