Alle indlæg af Moelleudvalget

MØLLEAKSLEN UDBEDRET

Den ’nye’ mølleaksel er nu udbedret*, rengjort og overfladebehandlet hos møllebygger Jørn Nilsson i Løve. De kraftige vindrevner der fremkom ved udtørringen gennem den 20 år lange opbevaring i Sneglerup er udluset. Akslen er klar til at blive monteret, når møllekorpus og møllehat også er klar efter restaurering.

*Møllehovedet var af den tidligere møllebygger forsynet med en underdimensioneret kantprofil i stål, hvilket bevirkede at sammenspænding af træhovedet ikke kunne foretages uden at deformere træet. Nye kraftige galvaniserede stålkanter er indstemt og forspændingsjernene tilpasset.

Einar Olsen.

Mølleudvalgets formand.

GAVER TIL MØLLEN (2020)

Foreningen har gennem året 2020 modtaget mange gaver med relation til Møllen herunder også gaver, der direkte anvendes ved restaureringsaktiviteterne. Det er meget velkomment og foreningen er taknemmelig.

Mølleudvalget og Lauget er udover den manuelle indsats, der hele tiden efterspørges fortsat interesseret i at modtage gaver, der har relevans for møllens restaurering eller møllens historie.

For eksempel vil det være kærkomment med flere møllesten, marksten, chaussesten, et stabilt arbejdsbord, mølleværktøj, vingesejl og for eksempel en krøjevogn eller krøjespil.

 • En gammel skånsk møllesten
 • Stropper til vindforankring af byggepladsteltet
 • Jernstænger til vindforankring af byggepladsteltet
 • 2 betonklodser til fastholdelse af byggepladsteltet
 • Fliser til terræn ved byggepladsteltet
 • Fundablokke til byggepladsteltet
 • Opsætning af el-installation og LED-lamper i møllen
 • En skruestik til arbejdsbordet i byggepladsteltet
 • Sivebrønd og afløbsinstallation til mølleskurets afløb
 • En stamme af egetræ (videregivet til møllens tømrerentreprenør)
 • Et mødebord og 6 stole til mølleskuret
 • En kaffemaskine til mølleskuret
 • Køleskab til mølleskuret
 • Møllelaugsforklæder
 • Strikkede møllemus og bolsjebolde til salg ved møllens (aflyste) julemarked
 • En kasse legetøj til børnene ved det (aflyste) julemarked
 • Bagværk (møllehjul) og undervisningsmateriale ved skolebesøg
 • Kager og kaffe med videre ved Geopark-Festival dagene
 • 2 juletræer til møllen
 • Kørsel og benzin til afhentning af mølleskuret i Stege
 • Kørsel og benzin til udpegning af lærketræer i Allerød
 • 8.333 kr. til støtte for møllelauget
 • Økonomisk støtte til arrangementet ” Vi ses i Rørvig Mølle”

     – og en del andet jeg ikke kan komme i tanke om nu!

Der er gennem året ydet en betydelig arbejdsindsats af medlemmer i Møllelauget. Intet af dette er opregnet her. Mølleudvalget er meget taknemmelig for den store og dygtige indsats – og håber, det kan fortsætte i de kommende år. Der står mange opgaver for!

*Mølleudvalget har fundet det rigtigt ikke at nævne navne på gavegiverne, idet nogle gavegivere modsætter sig dette. Foreningen har selvfølgelig registreret alle gavegivere ved navn.

Einar Olsen. Mølleudvalgets formand.