MØLLEUDVALGET AFLØFTER

MØLLEN 5. OG 6. MAJ 2021

Onsdag den 5. maj og torsdag den 6. maj 2021 kommer et lokalt kranfirma og løfter møllen af fundamentet for at afstille den på marken ved siden af.

Operationen vil kunne opleves af foreningens medlemmer og andre, men kun udenfor byggepladshegnet.

Møllen afløftes for at kunne udføre et nyt fundament i stedet for det, der er sunket 20 centimeter i den ene side.

Forinden har Møllelauget blandt andet adskilt de tungeste dele i møllen, så afløftningen bliver delt i en række mindre løft. Blandt andet har Lauget med håndkraft adskilt de store kværne på kværnloftet, så de meget tunge kværnsten kan løftes ud af møllen separat og før korpus løftes.

Hele operationen vil blive filmet til Møllefilmen.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand