Kategoriarkiv: Øvrige artikler

Artikler fra forretningsudvalget og formidlingsudvalget i datoorden

Rørvig Møllelaug indbyder til oprydnings dag på byggepladsen

Vi mødes den 28. oktober kl. 10

Følgende ting vil der være brug for, tag det med som du/I har mulighed for.

 • Handsker
 • Spande til affald
 • Løvrive
 • Busk rydder
 • Trillbør (vi har selv en med)
 • Andet haveværktøj
 • Trailer

Opgaven består i at sortere det der i dag befinder sig på arealet i:

 • Materialer der skal bruges omkring Møllen
 • Materialer der skal sælges
 • Materialer der skal til køres til genbrugspladsen

Vores skurvogn vil være åben, der vil være kaffe og kage.

Det hele bliver aflyst hvis det regner.

Med venlig hilsen

Arne Jørgensen formand for Mølleudvalget.

Telefon 33584262

Borgermøde

Rørvig By og Land afholder et borgermøde den 21. oktober kl. 14.00- 16.00 i Rørvigcenteret, Nørrevangsvej 49,
4581 Rørvig.

Udviklingen af bymidten i Rørvig. 

Rørvig By og Land inviterer alle borgere i Rørvig til et møde om Rørvig Bymidte.

Der skal bygges en ny købmandsbutik og det er måske muligheden for at starte en udvikling af bymidten omkring butikken; Smedestræde, Østergade, Vestergade, Løvstræde, Brøndstræde og andre tilstødende gader.

På borgermødet vil Rørvig By og Land få de vigtigste aktører til at drøfte udviklingen af bymidte – også set i lyset af den bevarende lokalplan, der siden 2012 har været gældende for Rørvig By og dermed også for dette område.

Rørvig By og Land har inviteret Dagrofa, andre butiksejere, politikere og kommunale embedsmænd til at deltage i debatten. Rørvig By og Land vil igennem oplæg spille ind med relevante problemstillinger, der kan debatteres på mødet.

Med venlig hilsen

Lene Hjorth
forperson

Møde om vejlaug, dræn og affaldssortering.

Rørvig By og Land inviterer til møde om vejlaug, dræn og affaldssortering.

Tid: lørdag den 2. september kl. 14.00 til 16.00

Sted: Rørvig sejlklub. Se tilmelding nederst.

Et voldsomt skybrud er på vej ind over dit hus, og du har glemt at lukke vinduet.
Kender du din nabo godt nok til at du søger hjælp?
Du har sikkert selv oplevet det eller også har du hørt om andres glæder eller problemer med
naboen.
Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
For I står langt stærkere, og samtidig er det med til at skabe tryghed og kan opbygge nødvendige foranstaltninger, når uheldet er ude.
Temaer et vejlaug kan beskæftige sig med kan fx være: fælles håndtering af veje og oversvømmelser.
Hvilke forpligtelser har man i forhold til grøftenetværk og vedligeholdelse af bredejernes dræn?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Men hvordan opbygger man et vejlaug? Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Der vil være oplæg fra Odsherred kommune og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Program
14.00 – Velkommen, v/ forperson Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.15 – Vejlaug i Rørvig, v/ bestyrelsesmedlem, Anders Klüver Rasmussen
14.45 – Affaldssortering v/ Nichlas van Weezel, Afd. leder for Affald og miljø, Odsherred Kommune
15.15 – Drænlaug, ved bestyrelsesmedlem i Rørvig By og Land, Jon Sundbo
15.45 – Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter oplæggene.

Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte.

Bedste hilsner Lene Hjorth.

På Hat med møllen

Rørvig By og Land inviterer til:

På Hat med møllen 

Rørvig Mølle er fra 1842, men den fået en makeover, som så meget andet i dag.

I fremtiden vil den derfor stå som et symbol på det Rørvig der var, og det, der er nu.

I tidligere tider sikrede den mel til borgerne og var dermed en vigtig brik til områdets udvikling. I dag er Møllen en smuk bygning og et minde om brugen af naturens bæredygtige ressourcer.

Rørvig By og Land inviterer den 25. august mellem kl. 11.00 og 13.00 til ”På HAT med Møllen”, når hatten sættes på. sted: Søndervangsvej 7, Rørvig.

Plan for dagen:

kl. 7.00 – Pladsen klargøres

kl. 8.00 – Nedkraning af taget på kroppen

kl. 9.00 – Pause

kl. 9.30 – Hejse spilstok og møllesten

kl.11.00 – kl. 13.00 Hatten hejses på plads

I foråret 2024 er restaureringen af Rørvig Mølle helt færdig, så den igen vil stå som et smukt vartegn for Rørvig.

Den 25. august kan du møde: Bestyrelsen fra Rørvig By og Land og Projektgruppen.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Lene Hjorth

Forperson for Rørvig By og Land

Mobil 40509070

dav

Bøvl eller hyggesnak over nabohækken

Rørvig By og Land inviterer til møde om vejlaug, dræn og affaldssortering. 

Tid: lørdag den 2. september kl. 14.00 til 16.00

Sted: Rørvig sejlklub

Arrangementet er primært for medlemmer af Rørvig By og Land. Se tilmelding nederst

Du har sikkert selv oplevet eller også har du hørt om andres problemer med naboen. Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
Men hvordan fungerer det? Hvordan danner man et? Og hvad kan det ikke bruges til?
Og hvad med grøftenetværk til vedligeholdelse af bredejernes dræn og grøfter?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Du vil kunne høre oplæg fra Odsherred kommune og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Program
14.00 – Velkommen, v/ forperson Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.15 – Vejlaug i Rørvig, v/ bestyrelsesmedlem, Anders Klüver
Rasmussen
14.45 – Affaldssortering v/ Nichlas van Weezel, Afd. leder for Affald og
miljø, Odsherred Kommune
15.15 – Drænlaug, ved bestyrelsesmedlem i Rørvig By og Land,
Jon Sundbo
15.45 – Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter
oplæggene.  

Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, senest den 26.august, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte.        

Høring om Kommuneplantillæg

Rørvig By og Land har kæmpet for, at kommunen i deres administrative sagsbehandling skal sikre at deres egen Kommuneplan 2021-33 overholdes. I den står der, at kommunen ikke vil have sommerhuse større end 200 kvm, sommerhusgrunde mindre end 2000 kvm samt en maksimal byggeprocent på 15.

To gange har RVBL indklaget kommunen for Planklagenævnet for at træffe beslutninger, der går imod kommuneplanen. Kommunen søger nu at råde bod på problemet ved at udarbejde et kommuneplantillæg, der skulle skærpe kravene og give kommunen retsgrundlag for at fastholde kommuneplanen.

RVBL hilser initiativet velkommen, men tvivler på, at et kommuneplantillæg er tilstrækkeligt. Foreningen har derfor indgivet et svar på høringen, der blev lukket den 27. juli.

Link til høringssvar

Link til tidligere høringssvar

Anders Klüver Rasmussen

Forperson for Udvalget for Bevaring og Lokalplaner

Nabohøring om Købmandsbutikken er gennemført.

Rørvig By og Land har været aktiv omkring Købmandsbutikken i Smedestræde 9. Der har været afholdt møde med kommunen i juni måned, hvor tegningerne til den nye købmandsbutik blev udleveret til foreningen. Vi har ligeledes afgivet høringssvar på Østergade 4, der er blevet købt af Dagrofa og søges nedrevet for at give plads til en større købmandsbutik. I samme svar forholdt vi os til en ansøgning fra bygherre om dispensation fra lokalplanen på 9 områder. Dette svar er tidligere omtalt på denne side og ligger på vores hjemmeside.

Kommunens Byggesagsafdeling udsendte i juni en nabohøring omkring købmandsbutikken. Kommunen har her valgt at begrænse høringsparterne til naboerne selvom Planloven lægger op til at inddrage en bredere interessentkreds.

Rørvig By og Land blev gjort opmærksom på høringen af venlige naboer til købmandsbutikken. Vi benyttede lejligheden til at svare.

Vi giver udtryk for, at kommunen burde have inddraget byen meget mere end tilfældet er ved at have inviteret til en bredere høringskreds. Købmandsbutikken er vital for byen og mange fastliggere og landliggere er meget interesseret i den videre udvikling.

Rørvig By og Land undrer sig også over, at kun 3 udaf 9 dispensationsansøgninger kommer til høring blandt naboerne. Det kan være fordi kommunen allerede har taget stilling til de 9 øvrige. Det ved vi ikke.

Det er muligt at læse høringssvaret på vores hjemmeside.

Link:

Bøvl eller hyggesnak over nabohækken.


Rørvig By og Land afholder et temamøde
om vej- og drænlaug.

2. september 2023 kl. 14.00 – 16.00 i Rørvig sejlklub.

Du har sikkert selv oplevet eller også har du hørt om andres problemer med naboen.
Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
Men hvordan fungerer det?
Hvordan danner man et?
Hvad kan det ikke bruges til?
Hvad med grøftenetværk til vedligeholdelse af bredejernes dræn og grøfter?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Du vil kunne høre oplæg fra borgere, politikere og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Detaljeret plan og mulighed for tilmelding kommer på hjemmesiden først i august.

Informationen her er udelukkende for at du kan sætte X i kalenderen.

Forperson
Lene Hjorth

Rørvig By og Land indkalder til ekstra ordinær generalforsamling den 9. juli 2023 kl. 16 , Drosselvej 7, 4581 Rørvig.

På den ordinære generalforsamling i Rørvig By og Land den 9. juni 2023 fremlagde bestyrelsen et forslag til nye vedtægter for vores forening. Forslaget blev begrundet på generalforsamlingen og er i alt væsentlighed, at de gældende vedtægter er alt for bureaukratiske, tunge at arbejde med samt en sammenblanding af vedtægter og forretningsorden, der låser en bestyrelse alt for meget i en foranderlig verden. På generalforsamlingen kom der flere meget relevante kommentarer og forslag fra medlemmerne, som næsten alle er indarbejdet i det nye forslag til vedtægter. Tak for de inputs og den diskussion.

Da der ikke var nok tilstede til at vedtage de nye vedtægter – det ville kræve, at der var 285 medlemmer tilstede og det kunne vi dog ikke mønstre – skal der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling. Denne indkaldes hermed.

Den formelle indkaldelse og forslaget til nye vedtægter ligger på vores hjemmeside: 

Link til indkaldelse
Link til bilag

Husk generalforsamling.

Generalforsamling fredag d.9.6.23 kl. 18

Sognegården, Søndervangsvej 45, Rørvig

Kom i god tid, da der vil være parkeringsproblemer, da Friskolen også har et arrangement.

Vi anbefaler at bruge alternativ befordring (cykel).

Foreningen etablerer ekstra parkering på marken ved Møllen, hvorfra man kan gå til Sognegården. Dårligt gående kan sættes af ved Sognegården.

På gensyn

Bestyrelsen

Invitation fra Naturstyrelsen

Invitation til Rørvig By og Lands medlemmer.


Naturstyrelsens arealer på Hov Vig og Nakke samt skovene Ulkerup, Annebjerg og Grønnehave skal
udlægges til urørt skov. Derfor inviterer Naturstyrelsen Midtsjælland til en tur rundt på arealerne for at
drøfte, hvad overgangen til urørt skov kunne komme til at betyde for områderne og dets brugere.
Borgermøderne foregår i skoven og turen rundt vil være ca. 3 km. Mødet er åbent for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Der afholdes følgende tre borgermøder:

Ulkerup Skov: torsdag d. 22. juni kl. 19.00-21.00. Mødested: Gårdspladsen ved Naturstyrelsens kontor Mantzhøj, Ulkerupvej 1

Hov Vig og Nakke: søndag d. 2. juli kl. 10.00-12.00. Mødested: P-pladsen ved Hovvigvej 105 (østsiden)

Annebjerg Skov: søndag d. 2. juli 2023 kl. 13.30 – 15.30. Mødested: Barkladen ved indgangen til skoven,
Egebjergvej 172

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i Bevaringsforeningen Rørvig By og Land Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig. FREDAG DEN 9. JUNI KLOKKEN 18.00

Generalforsamlingen starter kl. 18.00 med oplæg og debat om kommuneplanlægning og lokalplanlægning i Odsherred Kommune med fokus på Rørvig. Oplægsholdere vil være Anders Klüver Rasmussen fra Rørvig By og Land,medlem af Byrådet Thomas Nicolaisen (RV) og byplanlægger Ella Cadee fra Odsherred Kommune.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for året siden sidste ordinære generalforsamling aflægges til godkendelse
 3. Foreningens faste udvalg orienterer hver om arbejdet i det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 5. Forelæggelse af budget, og oplysning om det aktuelle medlemstal
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af udsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 12. Eventuelt
  Alle bilag til Generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 9 udsendes til medlemmerne pr. e-mail, hvis foreningen har gyldige e-mailadresser. Medlemmer kan sende e-mailadresser til foreningens e-mail rvbl@outlook.com.
  FORSLAG FRA MEDLEMMER OG BESTYRELSE
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt via e-mail (lene@lenehjorth.dk) være fungerende
  formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse – altså 17. maj grundet helligdag. Forslag offentliggøres herefter af bestyrelsen, bilagt eventuelle kommentarer, senest 8 dage før generalforsamlingen via e-mail til
  medlemmerne. Forslag offentliggøres også på hjemmesiden med samme frist.

Naturpleje og kulturlandskab i Rørvig – Nakke

Vores syn på naturen har ændret sig markant blandt andet på grund af klimaforandringer og tab af
biologisk mangfoldighed. Vi skal passe på naturen og vores kultur og det kan vi gøre ved at
involvere os i udviklingen. Men hvordan står det egentlig til i vores område?
Kom og hør Skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen og direktør Morten Egeskov fra
Geopark Odsherred fortælle om hvordan Rørvigs natur er vævet ind i kulturhistorien og hvordan
kulturen har sat sine spor i naturen i fortiden, i nutiden og vil gøre det i fremtiden.

Rørvig By og Land inviterer til møde

Søndag den 7. maj kl. 14.00 til 16.00
Rørvigcenteret, Nørrevangsvej 49, Rørvig.

Alle er velkomne
Hvilke landskabstyper og hvilken forvaltningsplan præger området?
Hvad med biodiversitet og invasive arter?
Kom på opdagelse i kulturhistorien og hør om sommerhusenes betydning for Odsherred og
kulturmiljøet i Rørvig.
Hvilke planer er der for fremtiden?
Hvad med turismen og hvilken betydning får den for områdets udvikling?


Program
14.00 Velkommen, v/ formand Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.10 Bevarelse og udvikling af Rørvig/Nakke natur, v/ Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen
15.10 Sommerhuse og kulturmiljø i Rørvig/Nakke, v/ Direktør Morten Egeskov, Geopark Odsherred.

Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter oplæggene.
Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte

Debatindlæg i SN.nyt

Bevaringsforeningen Rørvig By og Land har gennem længere tid kommunikeret med Odsherred Kommune om lokalplaner og kommuneplaner, samt klager til Planklagenævnet, blandt andet på grund af aktuelle sager i Rørvig.

Foreningen ved Anders Klüver Rasmussen, har i dag d. 4. april haft et debatindlæg i SN.nyt, i forbindelse med at kommunen er kommet med et udspil.

Indlægget kan læses i dette link.

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/debat-pres-fra-borgerne-faar-kommunen-til-at-rykke/

Ny klage til planklagenævnet.

Rørvig By og Land har atter klaget til Planklagenævnet over en af kommunens afgørelser i byrådet. Denne gang klages der over kommunens accept af et byggeri på 208 kvm selvom kommuneplanen klart siger, at der skal udarbejdes en lokalplan for at tillade byggerier over 200 kvm. RVBL’s bestyrelse følger den linje, at beslutninger, der træffes af forvaltningen, der går imod de anbefalinger og retningslinjer kommunen selv har vedtaget i kommuneplanen, skal indankes til Planklagenævnet.

En overskridelse på 8 kvm kan synes lille, men igen er det et udtryk for at forvaltningen lader intentionerne i kommuneplanen skride stille og roligt via deres sagsbehandling. Det medfører, at kommunens udvikling styres tilfældigt igennem sagsbehandling i stedet for at blive tilrettelagt i henhold til en overordnet kommunal planlægning.

RVBL ønsker igennem disse sager at komme i en dialog med kommunen for at sikre , at der i højere grad tages hensyn til kommuneplanens intentioner og at der udarbejdes lokalplaner, som angivet i kommuneplanen.

Byrådet er i stigende grad det seneste halve år blevet opmærksom på, at der er et problem i kommunens håndtering af disse sager. Det politiske niveau er begyndt at tage denne udvikling op til drøftelse og det hilser RVBL meget velkommen. Måske har det nyttet noget at klage?

Indtil kommunen tager kommuneplanen seriøst i deres egen sagsbehandling vil RVBL forfølge målet; Der skal udarbejdes lokalplaner efter de hensigter, som kommunen selv har vedtaget i Kommuneplanen.

Klagen over Skansehage 28 ligger tilgængelig her på hjemmesiden

Venlig hilsen Anders Klüver Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Link til klagen

Konstitueret formand

På bestyrelsesmødet den 19. marts meddelte formand Anders Holst, at han af private årsager tager orlov fra bestyrelsesarbejdet, herunder formandsposten.

Som konstitueret formand tiltræder næstformand Lene Hjorth.

Lene Hjorth udtrykte på mødet, at hun agter at stille sig i spidsen for de samme mål, som Anders Holst har gjort. At sikre de værdier, som har gjort og fortsat kan gøre Rørvig til et attraktivt sted for fastboende, landliggere og gæster. Desuden at arbejde for beskyttelse af værdifuld natur og bevaringsværdige bygninger. I den kommende tid vil der være særligt fokus på arbejdet med lokalplaner og at få færdig-restaureret Møllen.

De bedste hilsner                                                          

Lene Hjorth

Ottos hærgen.

Bestyrelsen havde en lille opgave med at rydde møllegrunden op efter stormen Ottos hærgen, som blandt andet havde flænset teltet midt over.

Heldigvis foregik arbejdet i det dejligste solskinsvejr. Nu glæder vi os til at få flyttet materialerne ind i en container, som ankommer i løbet af et par uger.

De bedste hilsner                                                          

Lene Hjorth
næstformand

Vi ønsker at bevare den klitnære natur, sommerfuglene og de oprindelige vækster.

Flere borgere har henvendt sig til Rørvig By og Land, og spurgt os om, hvorfor der er fældet så mange træer i plantagen ved Rørvig.

Vi lod spørgsmålet gå videre til Carsten Poulsen, skovfoged på Midtsjælland ved Naturstyrelsen, for at spørge ham om, hvilke tanker der ligger bag.

 • Der er to forskellige projekter. Vi har ryddet noget natur, primært bjergfyr og Sita gran fra redningsvejen og ud mod kysten. Det har vi gjort for at bevare den lysåbne klitnatur og derved hindre, at det bliver til skov. Strategien bag det er, at vi ønsker at bevare den oprindelige natur ud mod kysten. Der er efterladt nogle få skovfyr, men ellers har vi taget godt ved, for at give det oprindelige naturindhold gode vækstbetingelser. Der er stadig ca. tyve hektar bjergfyr, som vi har ladet stå.

På jeres hjemmeside står der at rydningen også er sket for at fremme diversiteten. Hvad sker der i praksis?

 • Det meste af plantagen er ret mørk skov, så ved at skabe nogle andre levevilkår fremmer vi diversitet gennem et lysåbnet areal med nye vækstbetingelser. Vi håber, at det også betyder, at der kommer flere sommerfugle og insekter.

Men kommer bjergfyrren ikke bare igen?

 • Bjergfyr spreder sig ved frø og gror meget langsomt, så det er ret overkommeligt at holde det nede. Vi skal stadig finpudse lidt derude. Fx er der noget Sita gran, der skal væk, som står ude på toppen. Alle de fældede træer er kørt væk og sat i stakke.

Jeg har set, at I har kørt med nogle maskiner derude. Hvilke andre projekter har I gang i?

 • Rynket rose bliver ryddet med maskiner. Den har vi kæmpet med i mange år. Og så har vi et skovningsprojekt med rydninger af nåletræ. Det er vest for telegrafvej og det er primært Sita gran, vi jagter. Den er invasiv. Ideen er at skabe de bedst mulige vilkår for den urørte skov med de hjemmehørende arter, der skal være i naturen. Fx er Sita granen importeret fra Nordamerika. Så vi prøver at fjerne de ikke-hjemhørende. Det gælder også Omorika gran, som også er ret uinteressant naturmæssigt.

Carsten Poulsen fortæller desuden, at Styrelsen arbejder med en forvaltningsplan, hvor de skal arbejde med områder, der er udpeget til urørt skov. De er så småt gået i gang med Hov vig. Et andet område er Sandflugtplantagen og Rørvig, men det er først programsat om et år. Der vil blive en borgerinddragende proces med et offentligt møde. Her vil Styrelsen fremlægge de tanker, der ligger bag planen for urørt skov og hvordan de tænker at konvertere områderne til netop urørt skov.

Den proces vil Rørvig By og Land meget gerne følge og vil informere borgerne om tiltagene på vores forskellige platforme.

Af Lene Hjorth

formand for Landudvalget

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår

Så kom den, årets jul. Det betyder også at det nye kalenderår er lige om hjørnet. Bestyrelsen ser ind i det med store forventninger. Dels har vi etableret et stærkt samarbejde i bestyrelsen, dels er foreningens store restaureringsprojekt efter en økonomisk, restaureringsfaglig og organisatorisk kaotisk opstart, kommet på ret kurs, og Rørvig Mølle har senest smidt hammen af plastiksejl, og kan igen lyse mølleengen op. Bedre julegave kunne vi ikke ønske os.

Vi kan igen glæde os over det historiske og smukke syn af forgangne tiders opfindsomhed og glæde os til at det bliver endnu smukkere når vi er færdige. Det er en spændende opgave at formidle dette unikke stykke erhvervs-  og kulturhistorie. Der arbejdes i kulissen, og vi glæder os til at fortælle meget mere om møllelauget som lokalt kulturhistorisk fællesskab.

Samarbejdet med kommunen

I bestyrelsen har vi brugt første halvår på at finde sammen om de nye dagsordner vi har for Rørvig By og Land, og på at få samarbejdet med kommunen til at fungere. Det er for alvor begyndt at lykkes, og vi oplever efter en årrække på sidelinjen af den kommunale spilleplade, at kommunen inddrager foreningen i udmøntningen af den bevarende lokalplan – foreløbigt er det blevet til tre konkrete byggesager for restaurering af bevaringsværdige bygninger i Rørvig, som vi har været involveret i. Det er noget vi har arbejdet på i flere år, og derfor er det en ekstra stor fornøjelse at samarbejdet med forvaltningen er godt og konstruktivt. Vi betragter det som en vigtig milepæl.

Flere lokalplaner

Vi har også arbejdet videre med spørgsmålet om lokalplaner. Udfærdigelsen af lokalplaner er et helt nødvendigt redskab i reguleringen af Rørvig by og omegn, og vi har dialoger på alle niveauer for at få gang i lokalplanlægningen særligt af sommerhusområderne der i for høj grad er uregulerede. I den forbindelse har vi også påklaget hvad vi mener er tilsidesættelse af lokalplanpligten i forbindelse med de planlagte sommerhusbyggerier på Trollesvej. Klagen er indgivet til Planklagenævnet, og vi afventer afgørelsen. Vi håber – som det var tilfældet med afgørelsen for byggeriet på Amalievej – at den øverste myndighed på området, vægter tydelig regulering.

Vedtægterne – igen, igen

Generalforsamlingen vedtog forrige år et sæt nye vedtægter, der nu har været i brug, Vedtægten var tænkt som en demokratisk oprustning der skulle sikre bedre procedurer og mere gennemskuelige drøftelser for og debatter om arbejdet i foreningen. Vedtægten har imidlertid vist sig at være uhensigtsmæssig og unødigt regulerende. Den hindrer foreningens almindelige smidighed og effektivitet, og i bestyrelsen oplever vi vedtægten som for bureaukratisk.

Der har været en del besvær med vedtægter i foreningen de senere år, men Bestyrelsen ser det som helt nødvendigt at få genoprettet styringsgrundlaget for foreningen, og vil derfor forelægge et forslag til revideret vedtægt for foreningen på den kommende generalforsamling.

 Jeg kunne fortsætte listen af opgaver vi kan glæde os over foreningen har fået lagt an til med foreningens forslag til hastighedsregulering i Rørvig og omegn, de strategiske dialoger om bymidten, havnen og overvejelserne for en fremtidig struktur for erhverv og detailhandel, rydningen af Solfaldshøjen, affaldssortering i sommerhusområderne, foreningens aftale med kommunen om ret til forskønnelse og vedligehold af udvalgte arealer i Rørvig, oprustning af lokal kulturhistorisk formidling, men vil i stedet sende bestyrelsens venligste julehilsner og varmeste tak, til alle medlemmer, vore samarbejdspartnere i kommunen, til møllebygger, tømrer og arkitekterne, der sammen med Arne Jørgensen og mølleudvalget i øvrigt, har taget sig så godt af møllen. De har skilt den ad, været alle delene igennem og sat det hele sammen igen. Det er forbilledligt – og kan selvfølgelig kun ske takket være fonde og myndigheder der har bakket op indsatsen. Vi glæder os til at takke og fejre dem alle sammen behørigt når ved senere lejlighed.

På bestyrelsens vegne

Anders Holst
Formand