Kategoriarkiv: Øvrige artikler

Artikler fra forretningsudvalget og formidlingsudvalget i datoorden

En aktuel sag

I forbindelse med den aktuelle debat om nybyggeriet på Amalievej 10, er foreningens holdning blevet efterspurgt. Derfor vil jeg her redegøre for foreningens principielle overvejelser for nybyggerier og dispensationer fra lokalplaner. Jeg vil også sige lidt om hvordan vi har arbejdet med det og kommentere den konkrete sag. 

Det principielle

 • Det er vigtigt med en så entydig ramme for nybyggeri i Rørvig som muligt. Rørvig by og omegn skal omfattes af lokalplaner, der tager hensyn til de særlige og unikke kvaliteter Rørvig er i besiddelse af. Det angår det værdifulde byggede miljø og beplantninger i tilknytning hertil, tilsammen med landskaberne og naturen omkring
 • Dispensationer skal i det store hele undgås. Det byggede miljø i Rørvig har karakter og en værdi der gør at det skal reguleres grundigt og politisk for at kunne opretholdes, og dispensationer vil derfor oftest handle netop om at fravige beskyttelsen af denne værdi.
 • Eventuelle dispensationer fra lokalplaner skal behandles politisk, og bør ikke kunne tildeles alene efter administrativ vurdering. Dispensationer skal indbefatte en så bred proces som muligt, der skal formaliseres i kommunen. Nybyggerier der rækker ud over lokalplanerne, skal sikres en reel demokratisk politisk behandling der afspejler at væsentligheden for en dispensation som undtagelse, svarer til vedtagelsen af lokalplanen som regel.
 • Kommunen skal være opsøgende ved kendskab til lokalplansovertrædelser

Foreningens arbejde

Foreningen har for år tilbage, været hørt i byggesager. Vi har gennem noget tid tilstræbt at få denne status genvundet og i 2021 har foreningen løbende haft møder med planafdelingen om overholdelse af lokalplaner og om igen at blive høringspart i byggesager. Vi har oplevet en positiv holdning, og har rykket for indgåelse af en aftale om igen at opnå berettigelsen.

Vi har også henvendt os til den tidligere borgmester med henblik herpå og er optimistiske i forhold til at opnå status som høringsberettiget i byggesager med en ny borgmester. Foreløbigt er foreningen blevet høringsberettiget ved nye initiativer på andre områder.

Vi har i disse dialoger også arbejdet for at kommunen ændrer praksis i forhold overskridelse af lokalplaner, hvor holdningen har været at forvaltningen ikke er proaktiv på området, men alene reagerer på klager.

Foreningen mener ikke det bør være naboer eller byens øvrige borgere der skal anmelde overskridelser, før kommunens handling kan forventes. Det risikerer at skabe splid lokalt, når borgere skal angive hinandens overtrædelser, og det bør ikke betvivles at det entydigt er en kommunal opgave og et kommunalt ansvar, at lokalplanerne overholdes og at der sættes ind ved overskridelser.

I forhold til dispensation fra lokalplan arbejder vi for at mandatet til afgørelse alene kan ligge i det politiske udvalg, og ikke bør kunne lægges i administrationen. Foreningen mener det skal være et forvaltningsmæssigt ansvar at lokalplanerne overholdes, men entydigt et politisk ansvar hvis der skal dispenseres.

Den konkrete sag

Uden at gå ind i motiverne for dispensationen i den konkrete sag, Amalievej 10, mener vi:

 •  At der ikke synes at være et tilstrækkeligt dækkende motiv og rimeligt grundlag for at tildele en dispensation fra den bevarende lokalplan til byggeriet som det fremstår
 • At kommunen ikke har etableret en bred og lokalt forankret høringsproces i forbindelse med dispensationen
 • At den (som foreningen forstår det) administrative tildeling af dispensationen ikke burde være fundet sted sådan, men have været behandlet til beslutning efter demokratisk lokal høringsproces og til beslutning af det politiske udvalg

Det videre arbejde

Som forening arbejder vi videre for at:

 • alle ønsker om dispensation fra lokalplaner i kommunen, skal behandles bredt lokalt i høring og afgøres af det politiske udvalg
 • arbejdet med lokalplaner for hele Rørvig prioriteres af kommunen
 • Bevaringsforeningen Rørvig By og Land bliver høringsberettiget i byggesager

Anders Holst 19.07.2022
Formand

Lodsbåden i SN-nyt

Smukt renoveret lodsbåd samlede folk på havnen

KDL Lodsbåden, der oprindeligt blev bygget til Rørvig Lodseri, fejrer 100 års jubilæum. Fredag var den smukt restaurerede lodsbåd et tilløbsstykke på Rørvig Havn.

Smukt renoveret lodsbåd samlede folk på havnen

Smukt renoveret lodsbåd samlede folk på havnen

Af Stefan Andreasen

22. maj 2022, 05:30 | Opdateret 23. maj 2022, 11:00

Del på Facebook Del på Twitter Del på Linkedin Del via email Print

KDL Lodsbåden, oprindeligt bygget til Rørvig Lodseri, var det store samlingspunkt fredag eftermiddag, hvor det smukke, hvide træskib fredag anløb sin gamle hjemhavn – nyrenoveret i anledning af sin 100 års fødselsdag.

– Det er fantastisk, at så mange er mødt op i dag for at se den smukke båd ligge til i Rørvig Havn igen. Den er en vigtig del af byens historie. Det er dejligt at have værtsskabet for lodsbåden i dag, sagde Lene Hjorth, næstformand for Rørvig By og Land.

Stadsarkiver Peter Blumensaat fortalte om historien bag Rørvig Lodseri, Lodsoldermandsgården og KDL Lodsbåden. Foto: Stefan Andreasen

I 1919 blev det danske lodseri udlagt i distrikter, og Rørvig-distriktet var så vigtigt, at der allerede i 1922 blev bevilget ny lodsbåd til Rørvig Lodseri. KDL Lodsbåden (Kongelige Danske Lodsvæsen) blev bygget på Frederikssund Bådværft og – udover sejl – som noget helt nyt udstyret med glødehovedmotor fra Aabenraa Motorfabrik. Tidligere benyttede lodserne åbne smakkejoller, der kun blev drevet frem af sejl.

I Rørvig var det lods Jens Otto Hald, der sejlede med KDL Lodsbåden. Syv år fik lodsbåden i Rørvig. Da lodseriet i 1929 blev nedlagt og flyttet til Holbæk Havn, ville lods Hald gerne flytte med – hvis han fik lodsbåden med.

Navneskift til “Marius”

I 1954 blev lodseriet i Holbæk overflyttet til Hundested. Lodsbåden blev overtaget af Holbæk Havn, der frem til 1972 benyttede den som havnebåd, hvorefter den sejlede under privat ejerskab og fik da navnet “Marinus”. Lodsbåden blev ombygget til lystfartøj – blandt andet blev der bygget et lukaf i forstavnen og en uoriginal mast

I 1999 blev KDL Lodsbåden solgt til Holbæk Museum, nu Museum Vestsjælland, hvor den indgår som sejlende museumsgenstand og historie-formidling.

Syv planker udskiftet

I anledning af 100 års-jubilæet er lodsbåden i år blevet gennem-restaureret i Nationalmuseets hal på Kanalstræde i København. Den ni tons tunge, ni meter lange og 3,6 meter brede båd har fået udskiftet syv planker hele vejen rundt, er blevet kalfatret med værk og malet hvid..

KDL Lodsbåden er blevet smukt restaureret i år. Foto: Stefan Andreasen

Frivillige fra lods-lavet passer KDL Lodsbåden i det daglige i Holbæk Havn, og det var mandskab fra lavet, der kom sejlende med båden til Rørvig Havn fredag.

Lodsbåden er med afrundet agterpart. Foto: Stefan Andreasen

På molen, med lodsbåden i baggrunden, og omgivet af fremmødte havnegæster, fortalte stadsarkiver Peter Blumensaat om historien bag Rørvig Lodseri, Lodsoldermandsgården og KDL Lodsbåden.

Udsættelse af generalforsamlingen

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling på Sognegården til den 12. juni, nåede desværre ikke frem til medlemmerne rettidigt som angivet i vedtægten,. Det skyldes at overleveringen af bladet med indkaldelsen, blev forsinket pga. af en misforståelse mellem trykkeri og distributør.

Vi udsætter derfor generalforsamlingen til sidst i juni, og melder datoen ud, så snart den er helt på plads, og fremsender indkaldelse til alle medlemmer igen.

Vi beklager – og har selvfølgelig også fuld forståelse for at det kan ske.

Med venlig hilsen
Anders Holst,
Formand

Formanden tilbage efter orlov.

Anders Holst vender tilbage efter sygeorlov og vil lede det næste bestyrelsesmøde d. 24. april 2022 og herefter atter være aktiv i Bevaringsforeningen Rørvig By og Land.

Vi er glade for at kunne byde Anders Holst velkommen tilbage.

Lene Hjorth
næstformand

Generalforsamling 2022

Der afholdes Generalforsamling

søndag den 12. juni kl. 10.00
på Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig.

Dagsorden kommer på hjemmesiden og i foreningens blad senere.

Vi har måttet ændre datoen, idet det viste sig, at vi havde valgt en dag, hvor der er planlagt konfirmationsfester og lign. familiefester.

Vi håber på at se dig/jer.

OBS OBS OBS

kontingent

Der er opstået en fejl ved opkrævningen, således medlemmer der har betalt via betalingsservice er opkrævet igen med rykkergebyr. Man skal afvise denne opkrævning i sin netbank!

Vi beklager selvfølgelig fejlen, som vi har kontakt med nets om.
Mvh

Willy Dahl
kasserer

Oprydning i fredskoven på Mynterstien

Kære medlemmer

Landudvalget havde i lørdags en dejlig solskinsdag på Myntestien.
Vi fik fældet og ryddet det, vi ønskede, så fredskoven igen kun består af egetræer.
Har I lyst til at hente træ til brændeovnen, er I velkomne til at gøre det. Det skal foregå på hverdage, for ikke at genere naboerne.
Først til mølle princippet gælder.


Venlig hilsen
Lene Hjorth
formand landudvalget

100-års jubilæum for lodsbåden fejres i Rørvig den 20. maj 2022

KDL Lodsen er bygget i Rørvig i foråret 1922 og derfor skal fejringen også ske i Rørvig den 20. maj på Rørvig Havn.

Rørvig By og Land er derfor gået sammen med repræsentanter for Holbæk Museum, frivillige og nære samarbejdspartnere for at sammensætte et spændende program. Forhåbentlig med både musik og fest. 

Derfor sæt kryds i kalenderen den 20. maj, så I kan være med til en fejring på Rørvig havn. 

Programmet for dagen vil blive slået op på siden her. 

Lodsbåden, ’KDL Lodsen

Bestyrelsen

Søren Riiskjær og Kim Vestergaard har besluttet at udtræde af bestyrelsen for Bevaringsforening Rørvig By og Land.

Søren Riiskjær har været sekretær i foreningen og medlem af Forretningsudvalget samt Mølleudvalget. Med sin store erfaring fra sit professionelle liv har Søren ydet en meget stor indsats med foreningens kommunikationsopgaver. Søren har desuden arbejdet med ansøgninger og kontakt til fondene, hvilket bl.a. har medvirket til de store donationer, foreningen har modtaget.

Kim Vestergaard har med sin store erfaring fra det private erhvervsliv  (især byggebranchen) ydet en uvurderlig indsats i bestyrelsen. Kim har været næstformand i Mølleudvalget og siddet i udvalget for By og Havn. I dette arbejde har Kim delt ud af sine alsidige erfaringer og udført mange opgaver.

Vi takker dem for deres enorme indsats i foreningen. De vil blive savnet og selvom de ikke længere er aktive i bestyrelsen, ved vi, at de stadig har et stort hjerte der banker for  foreningen og for Rørvig.

Lene Hjorth

Fungerende formand

Møllen løftet på Plads

Alt gik godt med vejr, vind og teknik, da møllekorpus i dag blev hejst tilbage på det nye fundment. Det var en mærkedag i restaureringsforløbet, men der er stadig et stykke vej til målet.

Foreningen takker fondene, der har støttet og muliggjort projektet.

I dag besøgte TV2 Øst Rørvig Mølle, i forbindelse med at møllekorpus blev hejst på plads.

Måske bliver det vist i TV2Østs udsendelse i aften

tirsdag d. 7. dec 21 kl. 19:30.

Hilsen
Mølleudvalget

Link til TV2Øst reportage fra nettet

https://www.tv2east.dk/odsherred/historisk-moelle-var-i-fare-for-at-vaelte-nu-er-den-loeftet-paa-plads-igen

Sn-nyt var også tilstede, her linket til deres reportage

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/der-kom-lige-en-moelle-flyvende/

se evt. billeder på

https://www.facebook.com/groups/1738403776453784

Restaureringen af Rørvig Mølle

Kære medlemmer og andre interesserede i Rørvig Mølles restaurering.

I har måske allerede læst bestyrelsens korte orientering om ændringer i Mølleudvalgets sammensætning. I har måske også læst nyhedsbrev nr. 12 fra Rørvig Møllelaug, eller på anden måde “hørt noget om sagen”. 

Her følger den reelle og aktuelle status, idet jeg og bestyrelsen er ærgerlige over, at I skal udsættes for denne forvirring – den kommer dog ikke fra os. 

 • Bestyrelsen er ikke utilfreds med selve restaureringsprojektet, alene med nogle nu tidligere medlemmer af mølleudvalgets måde at samarbejde med bestyrelsen på.
 • Møllens restaurering er i god gænge, og det er naturligvis beslutningen at fortsætte som planlagt.
 • Det nye mølleudvalg er i færd med at samle de involverede håndværkere og rådgivere, for at sikre fortsat fremdrift.
 • Rørvig Møllelaug vil fortsætte. 

Vi kan desværre konstatere, at enkelte medlemmer fra det tidligere mølleudvalg, efter deres udtræden af dette, har kontaktet håndværkere med besked om at stoppe arbejdet omkring møllen. Dette på trods af bestyrelsens skriftlige instruks om, at de per meddelelsen om deres udtræden ikke længere på foreningens eller mølleudvalgets vegne kan kontakte involverede parter omkring møllens restaurering. Det er et ærgerligt benspænd til skade for Rørvig Mølle.

Desværre får I her et glimt af de udfordringer, bestyrelsen har reageret på forleden.

Vi vil naturligvis holde jer orienterede om restaureringsprojektets fremdrift, og håber på jeres fortsatte opbakning omkring Rørvig Mølle.


venlig hilsen

Erik Pedersen

formand for Mølleudvalget i Foreningen Rørvig By og Land

Nyt Mølleudvalg

Efter en længere periode med udfordringer i samarbejdet med mølleudvalget, har bestyrelsen konstitueret udvalget på ny. Det nye udvalg er konstitueret med Erik Pedersen som formand og Kim Vestergaard-Hansen som næstformand og formand for restaurerings gruppen, Søren Riiskjær er formand for finansierings gruppen og Willy Dahl er sekretær. 
Lene Hjort, Anders Holst, Anne Bornø er ligeledes indtrådt. 
Bestyrelsen konstaterer i øvrigt at restaureringsprojektet synes at være planmæssigt fremskredent og arbejdet godt i gang. 

Anders Holst

Formand

Rettelse

Vi bragte her på siden den 29. juli 2021, indlægget ’oplysning om matriklerne i foreningens ejendomme ved Rørvig Mølle’.

Indlægget angiver en række forhold forkert, indbefattende formuleringer der indikerer at landinspektør eller forening ved tidligere lejlighed har optrådt pligtforsømmende.

Vi beklager fejlene, og korrigerer her indlægget for følgende oplysninger:

* Søndervangsvej 5 købte foreningen i 1997 som to lodder, ikke et lod som det fremgik af indlægget.

* I 2003 besluttede daværende Kort & Matrikelstyrelsen at tildele matr. nr. til særskilt beliggende lodder alene som konsekvens af teknologisk kvalitetssikring, hvilke ikke afstedkommer udarbejdelse af servituterklæring. Gældende servitutter videreføres. Der var derfor ikke som det fremgik af indlægget, tale om en forsømmelse fra landinspektør eller forening i forhold til udarbejdelse af servituterklæring.

*Områderne omkring møllen er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen og må ikke bebygges uden Kystdirektoratets tilladelse. Der er derfor ikke principiel mulighed for bebyggelse, som det fremgik, men ved undtagelse fra principielle bestemmelser.  

*Søndervangsvej 9 har påtaleret ifølge servitut. Det fremgik af indlægget at det ikke er utvivlsomt at påtaleretten gælder, hvilket ikke kan siges at være retvisende for påtalerettens status, der er entydigt gældende.

På bestyrelsens vegne,

Anders Holst
Formand

MØLLELAUGETS HØSTFEST 2021

Salen, da der blev spillet højt.

Møllelauget bød lørdag den 9. oktober 2021 på en hyggelig og  feststemt ”Høstfest” i Sognegaarden.

De 64 tilmeldte laugsmedlemmer og gæster nød i hyggeligt selskab dejlig mad i en omfattende menu. Hovedretten var helstegt pattegris, vinmarineret, hvortil der var allehånde tilbehør, blandt andet ovnstegte rodfrugter fra Lammefjorden, krøjesalat og velsmag. Desserten bestod af bagte æbler, vaniljeis og årstidens bær.

Der var prisværdigt korte taler af Møllelaugets formand og af Mølleudvalgets formand.

Lederen af Mølleudvalgets Restaureringsgruppe fortalte om forskellige kunstmaleres skildring  af møllen gennem nogle årtier. Malerierne har fine oplysninger om møllen, der er værdifulde ved de restaureringsbeslutninger, der skal tages af Restaureringsgruppen.

Bandet ”HARD BOILED EGGS” med Knud Skiver på drums (i dagens anledning) underholdt med loungemusik under middagen, og efter middagen spillede orkestret 50’er og 60’er musik som optakt til sang og dans. Forinden sang vi ”Marken er mejet” og selvfølgelig ”Rørvigvalsen”.

Høstfesten skal blive en tradition for Lauget, det tidlige efterårssamlingspunkt for hele foreningen!

Møllen malet af Johannes Britze 1924, det år møllen blev taget ud af drift. (Brune vinduer og døre, tagpap på hatten)