Planklagenævnet afgør klage over byggeri Skansehagevej 28

ørvig By og Land klagede den 7. marts 2023 over byggeriet på Skansehagevej 28 og har nu fået en afgørelse.

Klagen var begrundet i, at byggeriet er på 208 kvm og dermed over den grænse, hvor kommuneplanen tilsiger, at der skal laves en lokalplan. RVBL har længe kæmpet for, at grænser for sommerhuses størrelse, minimumstørrelser for sommerhusgrunde samt grænser for byggeprocent skal tilsikres overholdt, som de er beskrevet i Odsherred Kommuneplan.

RVBL har skrevet debatindlæg i lokalavisen, afholdt møder med kommunen, inviteret til debat med politikere samt deltaget i høringer – alt sammen for at lægge et pres på kommunen, der skulle sikre, at politikerne tager deres egen kommuneplan alvorligt.

Det medførte, at kommunen lavede et Kommunplantillæg, der blev vedtaget i byrådet september 2023, hvor kommunen forventer, at tillægget kan løfte kommuneplanen til at have samme retsvirkning som en lokalplan vil have. Det tror RVBL ikke på at det vil have, hvilket klart fremgik af vores høringssvar med henvisning til forskningsartikler fra Aalborg Universitet.

Nu er der så kommet en afgørelse – godt nok ikke på baggrund af Kommuneplantillæg, da det ikke var gældende på tidspunktet for kommunens byggetillladese – hvor Planklagenævnet afviser klagen.

I deres begrundelse skriver de blandt andet:

” Bestemmelser i en kommuneplan er – i modsætning til bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt – ikke umiddelbart bindende over for borgere/bygherrer.”

Det er jo i fuld overensstemmelse med vores indsigelse imod effekten af Kommuneplantillæg 14 i høringsperioden; at kommuneplanen kun er vejledende. Læg mærke til, at afgørelsen ikke retter sig imod den specifikke kommuneplan i Odsherred, men til kommuneplaner generelt med den ubestemte form: ”Bestemmelser i en kommuneplan … (min understregning).

Der er kun én vej; en generel temalokalplan, hvor de ønskede grænser fastsættes for hele kommunens sommerhusområde. Vi erkender, at det vil være et kæmpe og omkostningsfyldt arbejde at lave detaljerede lokalplaner for alle sommerhus områder; derfor en temalokalplan

Kære kommune; bare se at komme i gang!

Med venlig hilsen

Anders Klüver Rasmussen

Forperson for Udvalg vedrørende Bevaring og lokalplan

Link til afgørelsen