Alle indlæg af admin

Udsalg fra Møllen

Udsalg fra Møllen

Forskellige effekter fra møllebyggeriet bliver nu solgt.

Gulv fra telt, gummi fliser 50×50, der kan køres på det , kan tåle en belastning på 90 kg/m2,

50 kvadratmeter sælges for kr.150 /m2 .

Møllevinge i Douglasfyr 3m og 4m, kan evt. bruges som bænk. Sælges i metermål, kr. 150/m

Eksempel på udnyttelse af et stykke møllevinge

Egespån 2500 stk a´ kr. 2 , svarer til ca. 25 m2.

Størrelse  10×33 og 10×43

Giv et bud.

Vinduer

6. stk. koblede møllevinduer, nye . Kr.500/stk.  kr.2000/6 stk.

Foto på vej

Henvendelse til Arne Jørgensen (mølleudvalgsformand)  53 88 42 62

Planklagenævnet afgør klage over byggeri Skansehagevej 28

ørvig By og Land klagede den 7. marts 2023 over byggeriet på Skansehagevej 28 og har nu fået en afgørelse.

Klagen var begrundet i, at byggeriet er på 208 kvm og dermed over den grænse, hvor kommuneplanen tilsiger, at der skal laves en lokalplan. RVBL har længe kæmpet for, at grænser for sommerhuses størrelse, minimumstørrelser for sommerhusgrunde samt grænser for byggeprocent skal tilsikres overholdt, som de er beskrevet i Odsherred Kommuneplan.

RVBL har skrevet debatindlæg i lokalavisen, afholdt møder med kommunen, inviteret til debat med politikere samt deltaget i høringer – alt sammen for at lægge et pres på kommunen, der skulle sikre, at politikerne tager deres egen kommuneplan alvorligt.

Det medførte, at kommunen lavede et Kommunplantillæg, der blev vedtaget i byrådet september 2023, hvor kommunen forventer, at tillægget kan løfte kommuneplanen til at have samme retsvirkning som en lokalplan vil have. Det tror RVBL ikke på at det vil have, hvilket klart fremgik af vores høringssvar med henvisning til forskningsartikler fra Aalborg Universitet.

Nu er der så kommet en afgørelse – godt nok ikke på baggrund af Kommuneplantillæg, da det ikke var gældende på tidspunktet for kommunens byggetillladese – hvor Planklagenævnet afviser klagen.

I deres begrundelse skriver de blandt andet:

” Bestemmelser i en kommuneplan er – i modsætning til bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt – ikke umiddelbart bindende over for borgere/bygherrer.”

Det er jo i fuld overensstemmelse med vores indsigelse imod effekten af Kommuneplantillæg 14 i høringsperioden; at kommuneplanen kun er vejledende. Læg mærke til, at afgørelsen ikke retter sig imod den specifikke kommuneplan i Odsherred, men til kommuneplaner generelt med den ubestemte form: ”Bestemmelser i en kommuneplan … (min understregning).

Der er kun én vej; en generel temalokalplan, hvor de ønskede grænser fastsættes for hele kommunens sommerhusområde. Vi erkender, at det vil være et kæmpe og omkostningsfyldt arbejde at lave detaljerede lokalplaner for alle sommerhus områder; derfor en temalokalplan

Kære kommune; bare se at komme i gang!

Med venlig hilsen

Anders Klüver Rasmussen

Forperson for Udvalg vedrørende Bevaring og lokalplan

Link til afgørelsen

Vandring i sandflugtsplantagen

Naturstyrelsen inviterer endnu en gang til skovvandringer.  Denne gang i forbindelse med at Vrangeskov og Sandflugtsplantagen skal overgå til urørte skove. På disse ture vil vi fortælle om, hvad overgangen til urørt skov kunne komme til at betyde for området og dets brugere. Turene giver også anledning til, at vi sammen kan få en god snak om både de lokale natur- og friluftsinteresser.

Turene afholdes: 

Vrange skov: lørdag den 20.1.2024 kl. 10.00 – 12.00. Mødested: p-plads ved Det gamle Traktørsted, Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted.

Sandflugtsplantagen: lørdag den 10.2.2024 Kl 10.00 – 12.00. Mødested: P-pladsen ved Telegrafvej, 4581 Rørvig.

Jeg håber, at de af jeres medlemmer, der har lokal interesse i disse områder, har lyst og mulighed for at deltage i vores ture.

Rørvig Møllelaug indbyder til oprydnings dag på byggepladsen

Vi mødes den 28. oktober kl. 10

Følgende ting vil der være brug for, tag det med som du/I har mulighed for.

 • Handsker
 • Spande til affald
 • Løvrive
 • Busk rydder
 • Trillbør (vi har selv en med)
 • Andet haveværktøj
 • Trailer

Opgaven består i at sortere det der i dag befinder sig på arealet i:

 • Materialer der skal bruges omkring Møllen
 • Materialer der skal sælges
 • Materialer der skal til køres til genbrugspladsen

Vores skurvogn vil være åben, der vil være kaffe og kage.

Det hele bliver aflyst hvis det regner.

Med venlig hilsen

Arne Jørgensen formand for Mølleudvalget.

Telefon 33584262

Borgermøde

Rørvig By og Land afholder et borgermøde den 21. oktober kl. 14.00- 16.00 i Rørvigcenteret, Nørrevangsvej 49,
4581 Rørvig.

Udviklingen af bymidten i Rørvig. 

Rørvig By og Land inviterer alle borgere i Rørvig til et møde om Rørvig Bymidte.

Der skal bygges en ny købmandsbutik og det er måske muligheden for at starte en udvikling af bymidten omkring butikken; Smedestræde, Østergade, Vestergade, Løvstræde, Brøndstræde og andre tilstødende gader.

På borgermødet vil Rørvig By og Land få de vigtigste aktører til at drøfte udviklingen af bymidte – også set i lyset af den bevarende lokalplan, der siden 2012 har været gældende for Rørvig By og dermed også for dette område.

Rørvig By og Land har inviteret Dagrofa, andre butiksejere, politikere og kommunale embedsmænd til at deltage i debatten. Rørvig By og Land vil igennem oplæg spille ind med relevante problemstillinger, der kan debatteres på mødet.

Med venlig hilsen

Lene Hjorth
forperson

Møde om vejlaug, dræn og affaldssortering.

Rørvig By og Land inviterer til møde om vejlaug, dræn og affaldssortering.

Tid: lørdag den 2. september kl. 14.00 til 16.00

Sted: Rørvig sejlklub. Se tilmelding nederst.

Et voldsomt skybrud er på vej ind over dit hus, og du har glemt at lukke vinduet.
Kender du din nabo godt nok til at du søger hjælp?
Du har sikkert selv oplevet det eller også har du hørt om andres glæder eller problemer med
naboen.
Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
For I står langt stærkere, og samtidig er det med til at skabe tryghed og kan opbygge nødvendige foranstaltninger, når uheldet er ude.
Temaer et vejlaug kan beskæftige sig med kan fx være: fælles håndtering af veje og oversvømmelser.
Hvilke forpligtelser har man i forhold til grøftenetværk og vedligeholdelse af bredejernes dræn?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Men hvordan opbygger man et vejlaug? Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Der vil være oplæg fra Odsherred kommune og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Program
14.00 – Velkommen, v/ forperson Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.15 – Vejlaug i Rørvig, v/ bestyrelsesmedlem, Anders Klüver Rasmussen
14.45 – Affaldssortering v/ Nichlas van Weezel, Afd. leder for Affald og miljø, Odsherred Kommune
15.15 – Drænlaug, ved bestyrelsesmedlem i Rørvig By og Land, Jon Sundbo
15.45 – Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter oplæggene.

Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte.

Bedste hilsner Lene Hjorth.

På Hat med møllen

Rørvig By og Land inviterer til:

På Hat med møllen 

Rørvig Mølle er fra 1842, men den fået en makeover, som så meget andet i dag.

I fremtiden vil den derfor stå som et symbol på det Rørvig der var, og det, der er nu.

I tidligere tider sikrede den mel til borgerne og var dermed en vigtig brik til områdets udvikling. I dag er Møllen en smuk bygning og et minde om brugen af naturens bæredygtige ressourcer.

Rørvig By og Land inviterer den 25. august mellem kl. 11.00 og 13.00 til ”På HAT med Møllen”, når hatten sættes på. sted: Søndervangsvej 7, Rørvig.

Plan for dagen:

kl. 7.00 – Pladsen klargøres

kl. 8.00 – Nedkraning af taget på kroppen

kl. 9.00 – Pause

kl. 9.30 – Hejse spilstok og møllesten

kl.11.00 – kl. 13.00 Hatten hejses på plads

I foråret 2024 er restaureringen af Rørvig Mølle helt færdig, så den igen vil stå som et smukt vartegn for Rørvig.

Den 25. august kan du møde: Bestyrelsen fra Rørvig By og Land og Projektgruppen.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Lene Hjorth

Forperson for Rørvig By og Land

Mobil 40509070

dav

Bøvl eller hyggesnak over nabohækken

Rørvig By og Land inviterer til møde om vejlaug, dræn og affaldssortering. 

Tid: lørdag den 2. september kl. 14.00 til 16.00

Sted: Rørvig sejlklub

Arrangementet er primært for medlemmer af Rørvig By og Land. Se tilmelding nederst

Du har sikkert selv oplevet eller også har du hørt om andres problemer med naboen. Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
Men hvordan fungerer det? Hvordan danner man et? Og hvad kan det ikke bruges til?
Og hvad med grøftenetværk til vedligeholdelse af bredejernes dræn og grøfter?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Du vil kunne høre oplæg fra Odsherred kommune og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Program
14.00 – Velkommen, v/ forperson Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.15 – Vejlaug i Rørvig, v/ bestyrelsesmedlem, Anders Klüver
Rasmussen
14.45 – Affaldssortering v/ Nichlas van Weezel, Afd. leder for Affald og
miljø, Odsherred Kommune
15.15 – Drænlaug, ved bestyrelsesmedlem i Rørvig By og Land,
Jon Sundbo
15.45 – Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter
oplæggene.  

Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, senest den 26.august, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte.        

Høring om Kommuneplantillæg

Rørvig By og Land har kæmpet for, at kommunen i deres administrative sagsbehandling skal sikre at deres egen Kommuneplan 2021-33 overholdes. I den står der, at kommunen ikke vil have sommerhuse større end 200 kvm, sommerhusgrunde mindre end 2000 kvm samt en maksimal byggeprocent på 15.

To gange har RVBL indklaget kommunen for Planklagenævnet for at træffe beslutninger, der går imod kommuneplanen. Kommunen søger nu at råde bod på problemet ved at udarbejde et kommuneplantillæg, der skulle skærpe kravene og give kommunen retsgrundlag for at fastholde kommuneplanen.

RVBL hilser initiativet velkommen, men tvivler på, at et kommuneplantillæg er tilstrækkeligt. Foreningen har derfor indgivet et svar på høringen, der blev lukket den 27. juli.

Link til høringssvar

Link til tidligere høringssvar

Anders Klüver Rasmussen

Forperson for Udvalget for Bevaring og Lokalplaner

Nabohøring om Købmandsbutikken er gennemført.

Rørvig By og Land har været aktiv omkring Købmandsbutikken i Smedestræde 9. Der har været afholdt møde med kommunen i juni måned, hvor tegningerne til den nye købmandsbutik blev udleveret til foreningen. Vi har ligeledes afgivet høringssvar på Østergade 4, der er blevet købt af Dagrofa og søges nedrevet for at give plads til en større købmandsbutik. I samme svar forholdt vi os til en ansøgning fra bygherre om dispensation fra lokalplanen på 9 områder. Dette svar er tidligere omtalt på denne side og ligger på vores hjemmeside.

Kommunens Byggesagsafdeling udsendte i juni en nabohøring omkring købmandsbutikken. Kommunen har her valgt at begrænse høringsparterne til naboerne selvom Planloven lægger op til at inddrage en bredere interessentkreds.

Rørvig By og Land blev gjort opmærksom på høringen af venlige naboer til købmandsbutikken. Vi benyttede lejligheden til at svare.

Vi giver udtryk for, at kommunen burde have inddraget byen meget mere end tilfældet er ved at have inviteret til en bredere høringskreds. Købmandsbutikken er vital for byen og mange fastliggere og landliggere er meget interesseret i den videre udvikling.

Rørvig By og Land undrer sig også over, at kun 3 udaf 9 dispensationsansøgninger kommer til høring blandt naboerne. Det kan være fordi kommunen allerede har taget stilling til de 9 øvrige. Det ved vi ikke.

Det er muligt at læse høringssvaret på vores hjemmeside.

Link:

Bøvl eller hyggesnak over nabohækken.


Rørvig By og Land afholder et temamøde
om vej- og drænlaug.

2. september 2023 kl. 14.00 – 16.00 i Rørvig sejlklub.

Du har sikkert selv oplevet eller også har du hørt om andres problemer med naboen.
Men ved du, hvordan man i mange tilfælde kan undgå ufred og få et godt naboskab med fællesskab gennem f.eks. et vejlaug?
Men hvordan fungerer det?
Hvordan danner man et?
Hvad kan det ikke bruges til?
Hvad med grøftenetværk til vedligeholdelse af bredejernes dræn og grøfter?
Affaldssortering – hvordan vil det blive i fremtiden og hvordan kan vi samarbejde om det?
Det og meget mere vil du kunne høre om på mødet.
Du vil kunne høre oplæg fra borgere, politikere og bestyrelsesmedlemmer fra Rørvig By og Land.

Detaljeret plan og mulighed for tilmelding kommer på hjemmesiden først i august.

Informationen her er udelukkende for at du kan sætte X i kalenderen.

Forperson
Lene Hjorth

Rørvig By og Land indkalder til ekstra ordinær generalforsamling den 9. juli 2023 kl. 16 , Drosselvej 7, 4581 Rørvig.

På den ordinære generalforsamling i Rørvig By og Land den 9. juni 2023 fremlagde bestyrelsen et forslag til nye vedtægter for vores forening. Forslaget blev begrundet på generalforsamlingen og er i alt væsentlighed, at de gældende vedtægter er alt for bureaukratiske, tunge at arbejde med samt en sammenblanding af vedtægter og forretningsorden, der låser en bestyrelse alt for meget i en foranderlig verden. På generalforsamlingen kom der flere meget relevante kommentarer og forslag fra medlemmerne, som næsten alle er indarbejdet i det nye forslag til vedtægter. Tak for de inputs og den diskussion.

Da der ikke var nok tilstede til at vedtage de nye vedtægter – det ville kræve, at der var 285 medlemmer tilstede og det kunne vi dog ikke mønstre – skal der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling. Denne indkaldes hermed.

Den formelle indkaldelse og forslaget til nye vedtægter ligger på vores hjemmeside: 

Link til indkaldelse
Link til bilag

Husk generalforsamling.

Generalforsamling fredag d.9.6.23 kl. 18

Sognegården, Søndervangsvej 45, Rørvig

Kom i god tid, da der vil være parkeringsproblemer, da Friskolen også har et arrangement.

Vi anbefaler at bruge alternativ befordring (cykel).

Foreningen etablerer ekstra parkering på marken ved Møllen, hvorfra man kan gå til Sognegården. Dårligt gående kan sættes af ved Sognegården.

På gensyn

Bestyrelsen

Invitation fra Naturstyrelsen

Invitation til Rørvig By og Lands medlemmer.


Naturstyrelsens arealer på Hov Vig og Nakke samt skovene Ulkerup, Annebjerg og Grønnehave skal
udlægges til urørt skov. Derfor inviterer Naturstyrelsen Midtsjælland til en tur rundt på arealerne for at
drøfte, hvad overgangen til urørt skov kunne komme til at betyde for områderne og dets brugere.
Borgermøderne foregår i skoven og turen rundt vil være ca. 3 km. Mødet er åbent for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Der afholdes følgende tre borgermøder:

Ulkerup Skov: torsdag d. 22. juni kl. 19.00-21.00. Mødested: Gårdspladsen ved Naturstyrelsens kontor Mantzhøj, Ulkerupvej 1

Hov Vig og Nakke: søndag d. 2. juli kl. 10.00-12.00. Mødested: P-pladsen ved Hovvigvej 105 (østsiden)

Annebjerg Skov: søndag d. 2. juli 2023 kl. 13.30 – 15.30. Mødested: Barkladen ved indgangen til skoven,
Egebjergvej 172

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i Bevaringsforeningen Rørvig By og Land Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig. FREDAG DEN 9. JUNI KLOKKEN 18.00

Generalforsamlingen starter kl. 18.00 med oplæg og debat om kommuneplanlægning og lokalplanlægning i Odsherred Kommune med fokus på Rørvig. Oplægsholdere vil være Anders Klüver Rasmussen fra Rørvig By og Land,medlem af Byrådet Thomas Nicolaisen (RV) og byplanlægger Ella Cadee fra Odsherred Kommune.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for året siden sidste ordinære generalforsamling aflægges til godkendelse
 3. Foreningens faste udvalg orienterer hver om arbejdet i det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 5. Forelæggelse af budget, og oplysning om det aktuelle medlemstal
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af udsendte forslag fra medlemmer og bestyrelse
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 12. Eventuelt
  Alle bilag til Generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 9 udsendes til medlemmerne pr. e-mail, hvis foreningen har gyldige e-mailadresser. Medlemmer kan sende e-mailadresser til foreningens e-mail rvbl@outlook.com.
  FORSLAG FRA MEDLEMMER OG BESTYRELSE
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt via e-mail (lene@lenehjorth.dk) være fungerende
  formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse – altså 17. maj grundet helligdag. Forslag offentliggøres herefter af bestyrelsen, bilagt eventuelle kommentarer, senest 8 dage før generalforsamlingen via e-mail til
  medlemmerne. Forslag offentliggøres også på hjemmesiden med samme frist.

Naturpleje og kulturlandskab i Rørvig – Nakke

Vores syn på naturen har ændret sig markant blandt andet på grund af klimaforandringer og tab af
biologisk mangfoldighed. Vi skal passe på naturen og vores kultur og det kan vi gøre ved at
involvere os i udviklingen. Men hvordan står det egentlig til i vores område?
Kom og hør Skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen og direktør Morten Egeskov fra
Geopark Odsherred fortælle om hvordan Rørvigs natur er vævet ind i kulturhistorien og hvordan
kulturen har sat sine spor i naturen i fortiden, i nutiden og vil gøre det i fremtiden.

Rørvig By og Land inviterer til møde

Søndag den 7. maj kl. 14.00 til 16.00
Rørvigcenteret, Nørrevangsvej 49, Rørvig.

Alle er velkomne
Hvilke landskabstyper og hvilken forvaltningsplan præger området?
Hvad med biodiversitet og invasive arter?
Kom på opdagelse i kulturhistorien og hør om sommerhusenes betydning for Odsherred og
kulturmiljøet i Rørvig.
Hvilke planer er der for fremtiden?
Hvad med turismen og hvilken betydning får den for områdets udvikling?


Program
14.00 Velkommen, v/ formand Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.10 Bevarelse og udvikling af Rørvig/Nakke natur, v/ Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen
15.10 Sommerhuse og kulturmiljø i Rørvig/Nakke, v/ Direktør Morten Egeskov, Geopark Odsherred.

Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter oplæggene.
Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte

Debatindlæg i SN.nyt

Bevaringsforeningen Rørvig By og Land har gennem længere tid kommunikeret med Odsherred Kommune om lokalplaner og kommuneplaner, samt klager til Planklagenævnet, blandt andet på grund af aktuelle sager i Rørvig.

Foreningen ved Anders Klüver Rasmussen, har i dag d. 4. april haft et debatindlæg i SN.nyt, i forbindelse med at kommunen er kommet med et udspil.

Indlægget kan læses i dette link.

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/debat-pres-fra-borgerne-faar-kommunen-til-at-rykke/