Land / Natur

Rørvig By og Land har i regi af foreningens land-udvalg de sidste 3 år arbejdet på at opdatere og viderebearbejde redegørelsen ”Naturen i Rørvig Sogn – Forslag til Naturplanlægning”. Denne redegørelse udgav den daværende Rørvig Naturfredningsforening ” i 2006, og i 2007 blev den efter mindre tilretninger fremsendt til den nye Odsherred Kommune af Rørvig […]

Fortsæt med at læse om Rørvigs naturværdier – Foreningen fremlægger resultatet af flere års arbejde

Forretningsudvalget den 13. juli 2017

Vi har de sidste to år arbejdet på et helt nyt kort over Rørvig og Nakke. Dette kort er nu blevet færdigt. Kortet er udgivet i to versioner: Et foldet kort med supplerende oplysninger på bagsiden, og et plant kort til indramning og ophængning. Kortet koster 100 kr. Som medlem har du allerede fået det […]

Fortsæt med at læse om Nyt Rørvig-kort udkommet

Forretningsudvalget den 13. juli 2017

I 2016 udskiftede vi 8 ældre bænke på Højsandet, Solfaldshøj ved Dybesø, Dybesøs vestside, Dybesøtangen og på Isefjordstien ved Løvstræde og på Nakke før Skredbjerg  i tillæg til den første bænk som Rørvig Foreningsråd opsatte på Højsandet ved rydningen i 2015. Vi har i år yderligere opsat 10 bænke. Der er således ialt nu opsat […]

Fortsæt med at læse om Yderligere 10 bænke er opsat

admin den 26. juni 2016

Halvandet år efter rydningen på Højsandet er arrene afløst af et smukt tæppe af græsarten, rød svingel. Der er tale om en midlertidig tilstand, som er almindelig i lysninger. Den vil efterhånden afløses af en mere varieret vegetation. Allerede nu er formålet med rydningen imidlertid opnået, idet det gamle indtryk af indlandsklitten er retableret.

Fortsæt med at læse om Højsandet året efter

admin den 14. marts 2015

Højsandets indlandsklit har ligget åben siden dannelsen i 13-1500-tallet frem til 1930’erne, hvor kvægafgræsningen ophørte. Sommerhusejere har tit gennem de senere år udtrykt ønske om en rydning, så man kunne få den gamle udsigt igen. Indvendingen mod lige netop dette formål har været, at sommerhusejernes egne træer spærrer for horisonten, så man ikke engang vil […]

Fortsæt med at læse om Naturpleje på Højsandet

admin den 24. marts 2014

Dybesø-tangen Et større stykke af brinken på Rørvig By og Lands fredede naturgrund på Dybesøtangen blev borteroderet ved Bodil-stormen i december – skader, som foreningen ikke har planer om at udbedre. Stormfloden var ekstrem, men årsagen til gennembruddet på dette sted er sandsynligvis, at lodsejergruppen, som i 1990 gennemførte kystsikring på stedet, ikke fulgte rådene […]

Fortsæt med at læse om Kystbeskyttelsen ved Kattegat

admin den 7. december 2013

6. december 2013 steg vandet i Isefjordens munding med omkring 2 meter på grund af orkanlignende storm fra sydvest efterfulgt af storm fra nordvest. De første fire billeder er taget af Lasse Braae ved middagstid under selve stormen (klik for større udgave): Det vestlige hus ved Flyndersø er netop skredet sammen, mens det østlige endnu […]

Fortsæt med at læse om Stormflod i Rørvig

admin den 24. februar 2013

Der er på det seneste sket en del naturpleje i Rørvig. Genopretningen af vådområderne på Slettemosegård har båret frugt, så der nu er vand i det genoprettede åløb og to lavvandede søer – med stort fugleliv. Desuden har Naturstyrelsen i vinter åbnet den tætte halvvisne grantræbræmme mod syd, så man har udvidet rummet til markerne […]

Fortsæt med at læse om Vinterens naturpleje

admin den 23. februar 2013

Vi har fået flere henvendelser vedrørende opførelsen af et nyt sommerhus ved parkeringspladsen. Det er således, at bræmmen mellem den lille plantage og strandengene ved Korshage ikke blev fredet i 1948, og det har ikke siden været muligt at vinde gehør for et fredningsbehov. Strandbeskyttelseslinje og skovbyggelinje blev i sin tid ophævet i forbindelse med […]

Fortsæt med at læse om Nyt sommerhus på Korshage

Landudvalget den 9. december 2012

Der gøres nu forsøg på at opnå enighed om en redning af Flyndersøengen.

Fortsæt med at læse om Flyndersø

Landudvalget den 9. december 2012

Havvindmøller ved Rørvig – Antallet af danske felter nu reduceret til 6.

Fortsæt med at læse om Havvindmøller

admin den 2. december 2012

Links til tidligere artikler før fusion for begge foreninger.

Fortsæt med at læse om Artikler før fusion