Rørvig By og Lands udmelding vedr. ¨Projektet ved Danmarks midtpunkt¨

Rørvig By og Lands bestyrelse har haft møde den 28. april om
 ¨Projektet ved Danmarks midtpunkt¨. 

På baggrund af de mange henvendelser vi har modtaget, valgte vi at invitere eksterne deltagere med for at få projektet belyst fra flere vinkler og interesser og dermed være et mødested, hvor de fornuftige drøftelser kan ske.

Vi tager projektet meget seriøst og vil søge at sikre at alle konsekvenser bliver kortlagt grundigt, da det vil få stor indflydelse på Rørvig by og omegn og ikke mindst for naboerne i et stort område. Især naturen og kulturlandskabet vil blive påvirket kraftigt.

Foreningen vil arbejde for, at Projektet og kommunen bliver forpligtet til at undersøge alle konsekvenser, så de er klare for enhver og så de kan håndteres inden projektets påbegyndelse. Det handler om miljø, trafik, nabogener, dyreliv, adgangsforhold, størrelse og generel økonomisk effekt for Rørvig.

Kommunikation om projektet skal også udbredes, da det er meget tilfældigt, hvordan fastboere og landliggere er blevet orienteret.

Rørvig By og Land er oprigtigt bekymret for at et stykke natur og kulturlandskab, der ligger som en rolig, smuk og kulturhistorisk perle udenfor det i sommertiden travle Rørvig, vil blive ødelagt til fordel for etablering af et trækplaster for turisme, der ikke er plads til eller yderligere behov for.

Vi går derfor i gang med en systematisk proces for at kortlægge de vigtigste konsekvenser, som dette projekt vil medføre. 

Vi ved, vi har travlt og inviterer alle medlemmer og andre interessenter til at deltage, og kommunikerer om dette på vores hjemmeside, Facebook og i pressen i øvrigt.

Bestyrelsen ved Lene Hjorth