Projekt Danmarks Midtpunkt

Lokale kræfter i Rørvig (Tanja og Lars Nielsen / ejere af Rørvig Kro) har ved et informationsmøde d. 4. april 2024 præsenteret et oplæg til et nyt byggeprojekt med arbejdstitlen ”Projekt Danmarks Midtpunkt”.

Det har afstedkommet mange henvendelser til os i Bevaringsforeningen Rørvig By og Lands bestyrelse, og ligeledes kommentarer på de sociale medier.

Da vores forening bl.a. har til formål at søge indflydelse på relevante temaer i lokalområdet, indenfor såvel privat som offentlig planlægning, vil vi også afsøge vores rolle og mulige påvirkning i denne sag.

Bestyrelsen behandler emnet på det kommende bestyrelsesmøde d. 28. april, hvor relevante interessegrupper også er inviteret til at deltage.

Vi indsamler fortsat reaktioner fra fastboere og landliggere, og orienterer os ved hjælp af aktindsigt, og andet information, således at så mange af projektets konsekvenser som muligt bliver behørigt undersøgt.

Når der er nyt fra vores side, vil vi informere på vores hjemmeside og på Facebook.

Med venlig hilsen

RVBLs bestyrelse

Aktindsigt