Nabohøring om Købmandsbutikken er gennemført.

Rørvig By og Land har været aktiv omkring Købmandsbutikken i Smedestræde 9. Der har været afholdt møde med kommunen i juni måned, hvor tegningerne til den nye købmandsbutik blev udleveret til foreningen. Vi har ligeledes afgivet høringssvar på Østergade 4, der er blevet købt af Dagrofa og søges nedrevet for at give plads til en større købmandsbutik. I samme svar forholdt vi os til en ansøgning fra bygherre om dispensation fra lokalplanen på 9 områder. Dette svar er tidligere omtalt på denne side og ligger på vores hjemmeside.

Kommunens Byggesagsafdeling udsendte i juni en nabohøring omkring købmandsbutikken. Kommunen har her valgt at begrænse høringsparterne til naboerne selvom Planloven lægger op til at inddrage en bredere interessentkreds.

Rørvig By og Land blev gjort opmærksom på høringen af venlige naboer til købmandsbutikken. Vi benyttede lejligheden til at svare.

Vi giver udtryk for, at kommunen burde have inddraget byen meget mere end tilfældet er ved at have inviteret til en bredere høringskreds. Købmandsbutikken er vital for byen og mange fastliggere og landliggere er meget interesseret i den videre udvikling.

Rørvig By og Land undrer sig også over, at kun 3 udaf 9 dispensationsansøgninger kommer til høring blandt naboerne. Det kan være fordi kommunen allerede har taget stilling til de 9 øvrige. Det ved vi ikke.

Det er muligt at læse høringssvaret på vores hjemmeside.

Link: