Rørvig Møllelaug indbyder til oprydnings dag på byggepladsen

Vi mødes den 28. oktober kl. 10

Følgende ting vil der være brug for, tag det med som du/I har mulighed for.

  • Handsker
  • Spande til affald
  • Løvrive
  • Busk rydder
  • Trillbør (vi har selv en med)
  • Andet haveværktøj
  • Trailer

Opgaven består i at sortere det der i dag befinder sig på arealet i:

  • Materialer der skal bruges omkring Møllen
  • Materialer der skal sælges
  • Materialer der skal til køres til genbrugspladsen

Vores skurvogn vil være åben, der vil være kaffe og kage.

Det hele bliver aflyst hvis det regner.

Med venlig hilsen

Arne Jørgensen formand for Mølleudvalget.

Telefon 33584262