ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND DONERER TIL MØLLEN

Entreprenør Marius Pedersens Fond har den 1. juni 2021 doneret 50.000 kr. til restaureringen af Rørvig Mølle.

Foreningen er taknemmelig for den fine gave og Mølleudvalget vil, sammen med sine samarbejdspartnere, sørge for, at fonden og stifterens familie bliver stolte over det resultat, der muliggøres ved hjælp af den smukke gave.

Indsamlingen af økonomiske midler er nu så langt, at Mølleudvalget begynder at planlægge tiden før møllens genindvielse i 2024. Det gælder især de idéer, udvalget har vedrørende formidling af møllens historie og teknik, for eksempel gennem skolebesøg og åbning af møllen for gæstebesøg. Også formidling af viden om de gamle danske kornsorter, der blev malet i møllen, bliver eksempelvist et vigtigt emne.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

Marius Pedersen var en interessant person. Læs om ham på:

https://www.paperturn-view.com › marius-pedersen-a-s