AKTIVITETSUDVALGET ÅBNES FOR NYE MEDLEMMER

Aktivitetsudvalget er et af de fast etablerede udvalg i foreningen. Udvalget har gennem de seneste år bidraget til at synliggøre foreningen på en række felter.

Det er for eksempel sket ved præsentation af foreningen ved Lodshuset på havnen, på Kræmmermarkedet ved Rørvig Kro – samt medvirken ved Mølleudvalgets arrangementer ved de nationale Mølledage i juni hvert år.

Derudover har Aktivitetsudvalget stået for planlægningen af ”Dark Sky” arrangementer ved Stranden/Telegrafvej – ligesom udvalget har taget teten vedrørende opsætning af bænke i Rørvigområdet. Endelig har Aktivitetsudvalget forestået udarbejdelsen af de fem foldere ”Lær Rørvig at kende”, som formidles via folderkasser – og fra Lodshuset. Aktivitetsudvalget har ligeledes gennem de seneste år stået for guidede ture i Rørvig for både medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen – om kunstnere i Rørvig gennem tiderne. Men også om Rørvig by’s historie og udvikling.

Aktivitetsudvalget har gennem det seneste år haft to større projekter.

Det ene drejer sig om udarbejdelse af folderen ” – I kunstnernes fodspor”. Her sættes fokus på de mange forskellige kunstnere, der i kortere eller længere perioder, har opholdt sig i Rørvig. Folderen blev trykt i foråret 2021 – og blev med Foreningens blad sendt til alle medlemmer primo juli 2021. Folderen findes desuden i kassetter opsat centrale steder i Rørvig.

Det andet projekt handler om opsætning af INFO-standere ved en række af de mere betydende seværdigheder i Rørvig. Herunder for eksempel Tingstedet ved Vandposten, ”Peters Hus” og Den Hornede Mine, Lodsoldermandsgaarden – samt ved Saxilds skulptur  ”Ung Kærlighed”. Status er her, at foreningen har søgt og modtaget 10.000 kr. fra Nordea Fonden, der er indkøbt egetræsstolper til standerne – samt indhentet de nødvendige tilladelser for opsætningen hos Odsherred Kommune.

Aktivitetsudvalget har gennem årene løbende været i god dialog med bestyrelsen. Konkret således, at Aktivitetsudvalgets formand har været medlem af bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget har den 4. juli 2021 forud for Foreningens generalforsamling den 6. august 2021 meddelt bestyrelsen, at de nuværende medlemmer nu ønsker at udtræde af udvalget. Det sker samtidig med, at udvalgsformanden har valgt ikke at genopstille som kandidat til foreningens bestyrelse.

Det betyder konkret, at Svend Kirkegaard-Sørensen, Flemming Hansen, Marianne Ek, Kjeld Jensen og Adam Hey giver stafetten med det spændende og vigtige arbejde i Aktivitetsudvalget videre til nye udvalgsmedlemmer!

Adam Hey / Aktivitetsudvalgets formand

(Redigeret)