EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. AUGUST 2021

24. august 2021 indkaldelse:

Ved generalforsamlingen den 6. august 2021 i Sognegaarden, blev Bestyrelsens forslag til moderniseret vedtægt vedtaget med 39* for forslaget (72%) og 13 mod forslaget og 2 blanke stemmer.
Den nugældende vedtægt bestemmer, at forslaget kan vedtages ”med mindst 2/3 af de afgivne stemmer” (dvs. 66,67%) såfremt 2/3 af foreningen medlemmer er mødt frem. Er fremmødekravet ikke imødekommet skal vedtagelsen konfirmeres på en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor fremmødekravet ikke er gældende. Her kræves blot at 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget!

Vedtægtsforslaget besluttedes til ikrafttrædelse 1. januar 2022, og skal konfirmeres i en ny generalforsamling, der er indkaldt i blad 1/2021 til:

Fredag 27. august 2021, klokken 19.30, i Rørvig Sognegaard, Søndervangsvej 45.

Dagsordenen er alene ”endelig vedtagelse af den nye vedtægt”.*

Mød frem til den korte forsamling og vær med til at endelig vedtage den meget fine moderniserede vedtægt, som den generalforsamlingsnedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet.

Formidlingsudvalget

Måske vil Mølleudvalget vise den nye Møllefilm

Indlægget er den 31. oktober korrigeret for følgende forhold:

*Antallet af afgivne stemmer fremgår så antallet af blanke stemmer tælles med i antal afgivne stemmer som grundlag for beregning af procentsatserne.

*Omfanget af stemmer for forslaget fremgår derved som 72% og ikke 75%.

*Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2022 er tilføjet