NY VEDTÆGT VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. AUGUST 2021

27. august 2021 NYHED

På generalforsamlingen den 27. august 2021 i Sognegaarden blev Bestyrelsens forslag til moderniseret vedtægt endeligt vedtaget med alle afgivne stemmer FOR forslaget og ingen stemmer mod forslaget. Der var mødt 26 medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.

Foreningens navn er nu ”Bevaringsforeningen Rørvig By og Land”.

Den vedtagne vedtægt er allerede udsendt til alle medlemmer som et særskilt indlæg i blad 1/2021, der blev udsendt cirka 1. juli 2021.

Efter generalforsamlingen blev den seneste udgave af Møllefilmen vist.

Formidlingsudvalget