NY VEDTÆGT VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. AUGUST 2021

27. august 2021 NYHED

På generalforsamlingen den 27. august 2021 i Sognegaarden blev Bestyrelsens forslag om endelig vedtagelse af en ny vedtægt vedtaget med alle afgivne stemmer FOR forslaget og ingen stemmer mod forslaget. Der var fremmødt mødt 18 stemmeberettigede medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.

Foreningens navn er fra ikrafttrædelsesdatoen 1. januar 2022 ”Bevaringsforeningen Rørvig By og Land”.

Efter generalforsamlingen blev den seneste udgave af Møllefilmen vist.

Formidlingsudvalget

Artiklen er redigeret den 31. oktober for følgende forhold:

*Antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer er ændret fra 26 til 18

*Ikrafttrædelsesdatoen 1. januar 2022 er tilføjet