FORENINGEN HAR MODTAGET EN NY GAVE TIL MØLLEN

Møllens egentlige restaurering har et budget på 6,2 millioner kr. I dette tal er det forudsat, at Møllelauget udfører rydning og andre enkle arbejder til en værdi af cirka 400.000 kr. samt at  foreningen må anvende en del af sin kapital.

Restaureringen kan ikke stå alene. Derfor arbejder Mølleudvalget allerede nu, før restaureringen er færdig, med en fase II, hvor formidlingen af møllens historie og funktion forberedes.

Med den store gave fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er finansieringen af møllens restaurering stort set på plads. Den består nu af følgende donationer og forventet pengestrøm. (Den betydelige økonomiske værdi af Laugets arbejde er ikke vist her):

Møllerestaureringen skrider planmæssigt frem og det nye fundament med kampesten og stensat skallegrav er færdiggjort og den nye kraftige ege-fodrem er på plads. Jordarbejdet på plinten er på vej.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand