Forskønnelsesprojektet i Rørvig arbejder videre.

På p-pladsen i Løvstræde renses bedet op og der sås og plantes passende blomster. Det skal ikke nødvendigvis ligne et bed i en prydhave, blot passes og beplantes til glæde for os alle.

Erik Petersen
formand By og havne udvalget