Mere forskønnelse

Forskønnelsesprojektet fortsætter, og er nu nået til den lille plads med bænk i Smedestræde.Vi håber at I vil benytte jer af stedet.

Erik Pedersen
Formand By- og Havneudvalget