Nyt Mølleudvalg

Efter en længere periode med udfordringer i samarbejdet med mølleudvalget, har bestyrelsen konstitueret udvalget på ny. Det nye udvalg er konstitueret med Erik Pedersen som formand og Kim Vestergaard-Hansen som næstformand og formand for restaurerings gruppen, Søren Riiskjær er formand for finansierings gruppen og Willy Dahl er sekretær. 
Lene Hjort, Anders Holst, Anne Bornø er ligeledes indtrådt. 
Bestyrelsen konstaterer i øvrigt at restaureringsprojektet synes at være planmæssigt fremskredent og arbejdet godt i gang. 

Anders Holst

Formand