Restaureringen af Rørvig Mølle

Kære medlemmer og andre interesserede i Rørvig Mølles restaurering.

I har måske allerede læst bestyrelsens korte orientering om ændringer i Mølleudvalgets sammensætning. I har måske også læst nyhedsbrev nr. 12 fra Rørvig Møllelaug, eller på anden måde “hørt noget om sagen”. 

Her følger den reelle og aktuelle status, idet jeg og bestyrelsen er ærgerlige over, at I skal udsættes for denne forvirring – den kommer dog ikke fra os. 

  • Bestyrelsen er ikke utilfreds med selve restaureringsprojektet, alene med nogle nu tidligere medlemmer af mølleudvalgets måde at samarbejde med bestyrelsen på.
  • Møllens restaurering er i god gænge, og det er naturligvis beslutningen at fortsætte som planlagt.
  • Det nye mølleudvalg er i færd med at samle de involverede håndværkere og rådgivere, for at sikre fortsat fremdrift.
  • Rørvig Møllelaug vil fortsætte. 

Vi kan desværre konstatere, at enkelte medlemmer fra det tidligere mølleudvalg, efter deres udtræden af dette, har kontaktet håndværkere med besked om at stoppe arbejdet omkring møllen. Dette på trods af bestyrelsens skriftlige instruks om, at de per meddelelsen om deres udtræden ikke længere på foreningens eller mølleudvalgets vegne kan kontakte involverede parter omkring møllens restaurering. Det er et ærgerligt benspænd til skade for Rørvig Mølle.

Desværre får I her et glimt af de udfordringer, bestyrelsen har reageret på forleden.

Vi vil naturligvis holde jer orienterede om restaureringsprojektets fremdrift, og håber på jeres fortsatte opbakning omkring Rørvig Mølle.


venlig hilsen

Erik Pedersen

formand for Mølleudvalget i Foreningen Rørvig By og Land