Nyt fra Møllen

Istandsættelsen af Rørvig Mølle er i fuld gang, og arbejdet med udbedring af højben er ved at være i mål. Da spån og beklædningsbrædder blev demonteret, blev omfanget af skader på møllens konstruktion synlig. Der kunne konstateres flere kraftige rådskader og ikke mindst, at gnavere har haft slået bo bag brædder og lasker og gnavet sig gennem mellemgulvsbjælkerne. To højben måtte udskiftes i fuld højde og derudover er der udført udlusninger på tre andre højben. Kun dårligt træ udskiftes, alt intakt træ bevares og er genmonteret, og samlinger er udført med traditionelle tømmersamlinger.

Snart går arbejdet med montering af beklædningsbrædder i gang, så møllen kan tækkes med spån inden vinteren kommer.

Arne Ø. Jørgensen

Formand mølleudvalget

Nyt højben monteret
Rådskader
Rådskader højben