God jul og godt nytår

God jul og godt nytår

Så kom den, årets jul. Det betyder også at det nye kalenderår er lige om hjørnet. Bestyrelsen ser ind i det med store forventninger. Dels har vi etableret et stærkt samarbejde i bestyrelsen, dels er foreningens store restaureringsprojekt efter en økonomisk, restaureringsfaglig og organisatorisk kaotisk opstart, kommet på ret kurs, og Rørvig Mølle har senest smidt hammen af plastiksejl, og kan igen lyse mølleengen op. Bedre julegave kunne vi ikke ønske os.

Vi kan igen glæde os over det historiske og smukke syn af forgangne tiders opfindsomhed og glæde os til at det bliver endnu smukkere når vi er færdige. Det er en spændende opgave at formidle dette unikke stykke erhvervs-  og kulturhistorie. Der arbejdes i kulissen, og vi glæder os til at fortælle meget mere om møllelauget som lokalt kulturhistorisk fællesskab.

Samarbejdet med kommunen

I bestyrelsen har vi brugt første halvår på at finde sammen om de nye dagsordner vi har for Rørvig By og Land, og på at få samarbejdet med kommunen til at fungere. Det er for alvor begyndt at lykkes, og vi oplever efter en årrække på sidelinjen af den kommunale spilleplade, at kommunen inddrager foreningen i udmøntningen af den bevarende lokalplan – foreløbigt er det blevet til tre konkrete byggesager for restaurering af bevaringsværdige bygninger i Rørvig, som vi har været involveret i. Det er noget vi har arbejdet på i flere år, og derfor er det en ekstra stor fornøjelse at samarbejdet med forvaltningen er godt og konstruktivt. Vi betragter det som en vigtig milepæl.

Flere lokalplaner

Vi har også arbejdet videre med spørgsmålet om lokalplaner. Udfærdigelsen af lokalplaner er et helt nødvendigt redskab i reguleringen af Rørvig by og omegn, og vi har dialoger på alle niveauer for at få gang i lokalplanlægningen særligt af sommerhusområderne der i for høj grad er uregulerede. I den forbindelse har vi også påklaget hvad vi mener er tilsidesættelse af lokalplanpligten i forbindelse med de planlagte sommerhusbyggerier på Trollesvej. Klagen er indgivet til Planklagenævnet, og vi afventer afgørelsen. Vi håber – som det var tilfældet med afgørelsen for byggeriet på Amalievej – at den øverste myndighed på området, vægter tydelig regulering.

Vedtægterne – igen, igen

Generalforsamlingen vedtog forrige år et sæt nye vedtægter, der nu har været i brug, Vedtægten var tænkt som en demokratisk oprustning der skulle sikre bedre procedurer og mere gennemskuelige drøftelser for og debatter om arbejdet i foreningen. Vedtægten har imidlertid vist sig at være uhensigtsmæssig og unødigt regulerende. Den hindrer foreningens almindelige smidighed og effektivitet, og i bestyrelsen oplever vi vedtægten som for bureaukratisk.

Der har været en del besvær med vedtægter i foreningen de senere år, men Bestyrelsen ser det som helt nødvendigt at få genoprettet styringsgrundlaget for foreningen, og vil derfor forelægge et forslag til revideret vedtægt for foreningen på den kommende generalforsamling.

 Jeg kunne fortsætte listen af opgaver vi kan glæde os over foreningen har fået lagt an til med foreningens forslag til hastighedsregulering i Rørvig og omegn, de strategiske dialoger om bymidten, havnen og overvejelserne for en fremtidig struktur for erhverv og detailhandel, rydningen af Solfaldshøjen, affaldssortering i sommerhusområderne, foreningens aftale med kommunen om ret til forskønnelse og vedligehold af udvalgte arealer i Rørvig, oprustning af lokal kulturhistorisk formidling, men vil i stedet sende bestyrelsens venligste julehilsner og varmeste tak, til alle medlemmer, vore samarbejdspartnere i kommunen, til møllebygger, tømrer og arkitekterne, der sammen med Arne Jørgensen og mølleudvalget i øvrigt, har taget sig så godt af møllen. De har skilt den ad, været alle delene igennem og sat det hele sammen igen. Det er forbilledligt – og kan selvfølgelig kun ske takket være fonde og myndigheder der har bakket op indsatsen. Vi glæder os til at takke og fejre dem alle sammen behørigt når ved senere lejlighed.

På bestyrelsens vegne

Anders Holst
Formand