Vi ønsker at bevare den klitnære natur, sommerfuglene og de oprindelige vækster.

Flere borgere har henvendt sig til Rørvig By og Land, og spurgt os om, hvorfor der er fældet så mange træer i plantagen ved Rørvig.

Vi lod spørgsmålet gå videre til Carsten Poulsen, skovfoged på Midtsjælland ved Naturstyrelsen, for at spørge ham om, hvilke tanker der ligger bag.

  • Der er to forskellige projekter. Vi har ryddet noget natur, primært bjergfyr og Sita gran fra redningsvejen og ud mod kysten. Det har vi gjort for at bevare den lysåbne klitnatur og derved hindre, at det bliver til skov. Strategien bag det er, at vi ønsker at bevare den oprindelige natur ud mod kysten. Der er efterladt nogle få skovfyr, men ellers har vi taget godt ved, for at give det oprindelige naturindhold gode vækstbetingelser. Der er stadig ca. tyve hektar bjergfyr, som vi har ladet stå.

På jeres hjemmeside står der at rydningen også er sket for at fremme diversiteten. Hvad sker der i praksis?

  • Det meste af plantagen er ret mørk skov, så ved at skabe nogle andre levevilkår fremmer vi diversitet gennem et lysåbnet areal med nye vækstbetingelser. Vi håber, at det også betyder, at der kommer flere sommerfugle og insekter.

Men kommer bjergfyrren ikke bare igen?

  • Bjergfyr spreder sig ved frø og gror meget langsomt, så det er ret overkommeligt at holde det nede. Vi skal stadig finpudse lidt derude. Fx er der noget Sita gran, der skal væk, som står ude på toppen. Alle de fældede træer er kørt væk og sat i stakke.

Jeg har set, at I har kørt med nogle maskiner derude. Hvilke andre projekter har I gang i?

  • Rynket rose bliver ryddet med maskiner. Den har vi kæmpet med i mange år. Og så har vi et skovningsprojekt med rydninger af nåletræ. Det er vest for telegrafvej og det er primært Sita gran, vi jagter. Den er invasiv. Ideen er at skabe de bedst mulige vilkår for den urørte skov med de hjemmehørende arter, der skal være i naturen. Fx er Sita granen importeret fra Nordamerika. Så vi prøver at fjerne de ikke-hjemhørende. Det gælder også Omorika gran, som også er ret uinteressant naturmæssigt.

Carsten Poulsen fortæller desuden, at Styrelsen arbejder med en forvaltningsplan, hvor de skal arbejde med områder, der er udpeget til urørt skov. De er så småt gået i gang med Hov vig. Et andet område er Sandflugtplantagen og Rørvig, men det er først programsat om et år. Der vil blive en borgerinddragende proces med et offentligt møde. Her vil Styrelsen fremlægge de tanker, der ligger bag planen for urørt skov og hvordan de tænker at konvertere områderne til netop urørt skov.

Den proces vil Rørvig By og Land meget gerne følge og vil informere borgerne om tiltagene på vores forskellige platforme.

Af Lene Hjorth

formand for Landudvalget