Konstitueret formand

På bestyrelsesmødet den 19. marts meddelte formand Anders Holst, at han af private årsager tager orlov fra bestyrelsesarbejdet, herunder formandsposten.

Som konstitueret formand tiltræder næstformand Lene Hjorth.

Lene Hjorth udtrykte på mødet, at hun agter at stille sig i spidsen for de samme mål, som Anders Holst har gjort. At sikre de værdier, som har gjort og fortsat kan gøre Rørvig til et attraktivt sted for fastboende, landliggere og gæster. Desuden at arbejde for beskyttelse af værdifuld natur og bevaringsværdige bygninger. I den kommende tid vil der være særligt fokus på arbejdet med lokalplaner og at få færdig-restaureret Møllen.

De bedste hilsner                                                          

Lene Hjorth