Ny klage til planklagenævnet.

Rørvig By og Land har atter klaget til Planklagenævnet over en af kommunens afgørelser i byrådet. Denne gang klages der over kommunens accept af et byggeri på 208 kvm selvom kommuneplanen klart siger, at der skal udarbejdes en lokalplan for at tillade byggerier over 200 kvm. RVBL’s bestyrelse følger den linje, at beslutninger, der træffes af forvaltningen, der går imod de anbefalinger og retningslinjer kommunen selv har vedtaget i kommuneplanen, skal indankes til Planklagenævnet.

En overskridelse på 8 kvm kan synes lille, men igen er det et udtryk for at forvaltningen lader intentionerne i kommuneplanen skride stille og roligt via deres sagsbehandling. Det medfører, at kommunens udvikling styres tilfældigt igennem sagsbehandling i stedet for at blive tilrettelagt i henhold til en overordnet kommunal planlægning.

RVBL ønsker igennem disse sager at komme i en dialog med kommunen for at sikre , at der i højere grad tages hensyn til kommuneplanens intentioner og at der udarbejdes lokalplaner, som angivet i kommuneplanen.

Byrådet er i stigende grad det seneste halve år blevet opmærksom på, at der er et problem i kommunens håndtering af disse sager. Det politiske niveau er begyndt at tage denne udvikling op til drøftelse og det hilser RVBL meget velkommen. Måske har det nyttet noget at klage?

Indtil kommunen tager kommuneplanen seriøst i deres egen sagsbehandling vil RVBL forfølge målet; Der skal udarbejdes lokalplaner efter de hensigter, som kommunen selv har vedtaget i Kommuneplanen.

Klagen over Skansehage 28 ligger tilgængelig her på hjemmesiden

Venlig hilsen Anders Klüver Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Link til klagen