Naturpleje og kulturlandskab i Rørvig – Nakke

Vores syn på naturen har ændret sig markant blandt andet på grund af klimaforandringer og tab af
biologisk mangfoldighed. Vi skal passe på naturen og vores kultur og det kan vi gøre ved at
involvere os i udviklingen. Men hvordan står det egentlig til i vores område?
Kom og hør Skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen og direktør Morten Egeskov fra
Geopark Odsherred fortælle om hvordan Rørvigs natur er vævet ind i kulturhistorien og hvordan
kulturen har sat sine spor i naturen i fortiden, i nutiden og vil gøre det i fremtiden.

Rørvig By og Land inviterer til møde

Søndag den 7. maj kl. 14.00 til 16.00
Rørvigcenteret, Nørrevangsvej 49, Rørvig.

Alle er velkomne
Hvilke landskabstyper og hvilken forvaltningsplan præger området?
Hvad med biodiversitet og invasive arter?
Kom på opdagelse i kulturhistorien og hør om sommerhusenes betydning for Odsherred og
kulturmiljøet i Rørvig.
Hvilke planer er der for fremtiden?
Hvad med turismen og hvilken betydning får den for områdets udvikling?


Program
14.00 Velkommen, v/ formand Lene Hjorth, Rørvig By og Land.
14.10 Bevarelse og udvikling af Rørvig/Nakke natur, v/ Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen
15.10 Sommerhuse og kulturmiljø i Rørvig/Nakke, v/ Direktør Morten Egeskov, Geopark Odsherred.

Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter oplæggene.
Send en mail til rvbl@outlook.dk om din deltagelse, så vi kan have kaffe/ te parat til alle fremmødte