Rørvig By og Land indkalder til ekstra ordinær generalforsamling den 9. juli 2023 kl. 16 , Drosselvej 7, 4581 Rørvig.

På den ordinære generalforsamling i Rørvig By og Land den 9. juni 2023 fremlagde bestyrelsen et forslag til nye vedtægter for vores forening. Forslaget blev begrundet på generalforsamlingen og er i alt væsentlighed, at de gældende vedtægter er alt for bureaukratiske, tunge at arbejde med samt en sammenblanding af vedtægter og forretningsorden, der låser en bestyrelse alt for meget i en foranderlig verden. På generalforsamlingen kom der flere meget relevante kommentarer og forslag fra medlemmerne, som næsten alle er indarbejdet i det nye forslag til vedtægter. Tak for de inputs og den diskussion.

Da der ikke var nok tilstede til at vedtage de nye vedtægter – det ville kræve, at der var 285 medlemmer tilstede og det kunne vi dog ikke mønstre – skal der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling. Denne indkaldes hermed.

Den formelle indkaldelse og forslaget til nye vedtægter ligger på vores hjemmeside: 

Link til indkaldelse
Link til bilag