Rørvig By og Lands høringssvar vedrørende Østergade 4.

RVBL er tidligere af kommunen blevet bedt om at forholde sig til en ansøgning om nedrivning af huset på Østergade 4.
Huset er bevaringsværdigt i henhold til SAVE registranten og derfor henvender kommunen sig til vores forening. Huset søges nedrevet i forbindelse med en potentiel nybygning og udvidelse af købmanden i Smedestræde 9.

Link til høringssvar