Borgermøde

Rørvig By og Land afholder et borgermøde den 21. oktober kl. 14.00- 16.00 i Rørvigcenteret, Nørrevangsvej 49,
4581 Rørvig.

Udviklingen af bymidten i Rørvig. 

Rørvig By og Land inviterer alle borgere i Rørvig til et møde om Rørvig Bymidte.

Der skal bygges en ny købmandsbutik og det er måske muligheden for at starte en udvikling af bymidten omkring butikken; Smedestræde, Østergade, Vestergade, Løvstræde, Brøndstræde og andre tilstødende gader.

På borgermødet vil Rørvig By og Land få de vigtigste aktører til at drøfte udviklingen af bymidte – også set i lyset af den bevarende lokalplan, der siden 2012 har været gældende for Rørvig By og dermed også for dette område.

Rørvig By og Land har inviteret Dagrofa, andre butiksejere, politikere og kommunale embedsmænd til at deltage i debatten. Rørvig By og Land vil igennem oplæg spille ind med relevante problemstillinger, der kan debatteres på mødet.

Med venlig hilsen

Lene Hjorth
forperson