Alle indlæg af admin

MØLLERESTAURERINGENS FINANSIERING ER PÅ PLADS

Billedet dokumenterer det påtrængende behov for restaurering af møllen

Møllens egentlige restaurering har et budget på 6,2 millioner kr. I dette tal er det forudsat, at Møllelauget udfører rydning og andre enkle arbejder til en værdi af cirka 400.000 kr. og foreningen anvender en betydelig del af sin kapital.

Restaureringen kan ikke stå alene, derfor arbejder Mølleudvalget allerede nu, før restaureringen er færdig, med en fase II, hvor formidlingen af møllens historie og funktion forberedes.

Mølleudvalget har idé om etablering af en beskeden skolestue til skolebesøg, et handicaptoilet og en besøgsmark med 10 eksempler på danske kornsorter, der kan have været malet i møllen. Besøgsmarken forventes at kunne etableres og drives i samvirke med foreningens Landudvalg og GeoPark Odsherred med Rørvig Møllelaug som drivende partner. Der forudsættes hovedsageligt fondsfinansiering. Tidshorisonten er 2023-24. Budget forefindes endnu ikke.

Med den meget store gave fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er finansieringen af møllens restaurering på plads. Den består nu af følgende donationer og forventet pengestrøm (Den betydelige økonomiske værdi af Laugets arbejde er ikke vist her):

Foreningen får venlig hjælp til mellemfinansiering fra Sparekassen Sjælland-Fyn, således regninger kan betales i perioden, før fondene efter mølleudvalgets reviderede regnskabsaflæggelse udbetaler gavebeløbene.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND DONERER TIL MØLLEN

Entreprenør Marius Pedersens Fond har den 1. juni 2021 doneret 50.000 kr. til restaureringen af Rørvig Mølle.

Foreningen er taknemmelig for den fine gave og Mølleudvalget vil, sammen med sine samarbejdspartnere, sørge for, at fonden og stifterens familie bliver stolte over det resultat, der muliggøres ved hjælp af den smukke gave.

Indsamlingen af økonomiske midler er nu så langt, at Mølleudvalget begynder at planlægge tiden før møllens genindvielse i 2024. Det gælder især de idéer, udvalget har vedrørende formidling af møllens historie og teknik, for eksempel gennem skolebesøg og åbning af møllen for gæstebesøg. Også formidling af viden om de gamle danske kornsorter, der blev malet i møllen, bliver eksempelvist et vigtigt emne.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

Marius Pedersen var en interessant person. Læs om ham på:

https://www.paperturn-view.com › marius-pedersen-a-s

MØLLEDAG 2021: Den 20. JUNI 2021, 11.00 – 15.00

Mølleudvalget og Møllelauget holder traditionen tro den årlige nationale Mølledag søndag den 20. juni, klokken 11.00 til 15.00. Der holdes åbent ved møllen for alle medlemmer af Laug og forening samt for alle borgere og andre gæster. Der skal ikke løses billet.

Møllen er under restaurering, men der er adgang til byggepladsen og til at bese de adskilte mølledele ganske tæt på*. Der vil gå mange år, om nogensinde, før møllen kan ses på samme måde!

Lauget og Restaureringsgruppens folk vil være til stede hele dagen og vil i små grupper fortælle om møllens historie og den pågående restaurering.

Lauget åbner ”Møllebaren” og sælger drikkevarer, vin, øl og vand, kaffe og kager.

Der vil være mulighed for at købe eksemplarer af RVBL’s bøger, Fischers mølleradering, postkort etc.

Kom til denne usædvanlige mølledag – slå jer ned på marken og hyg jer, der bliver dejligt vejr! Der vil komme mange interessante gæster, snakken vil gå og det bliver lærerigt!

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

*Færdsel på byggepladsen foregår på eget ansvar.

PROJEKTREVISION: UDBEDRING af Møllems Skallegrav.

Ved de indledende arbejder på fundamentet og udbedring af skallegraven er det blevet klart, at gravens vægge, der er jordsatte kampesten og kværndækkets bjælkelag, der bærer den 2 tons tunge skallekværn, er så nedbrudt og ustabil, at det ikke vil være forsvarligt at lade mureren arbejde nede i kældergraven.

Mølleudvalget traf derfor den nødvendige beslutning at løfte skallekværnen op, så graven kan restaureres til tilstanden, som var ved etableringen i 1842. Skallekværnens formentligt originale egekarm og kværnbærende dæk kan herefter enklere udbedres stående på terrænet.

Tilstanden af det kværnbærende dæk er så ringe, at det er nødvendigt at udføre et nyt dæk, som kopi af det gamle. Kværnens egekarm, der har overkant i gulvhøjde, kan restaureres uden at tilføje nye materialer.

Hele skallekværnsanlægget bliver løftet ned på plads, inden møllekorpus løftes tilbage på fundamentet.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

A.P. MØLLER FONDEN DONERER TIL MØLLENS RESTAURERING

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har den 31. maj 2021 doneret 2.774.000 kr. til restaurering af Rørvig Mølle.

Der er tale om en meget betydelig donation, hvis størrelse medfører, at restaureringen af møllen nu kan iværksættes og gennemføres. Det er en stor dag for foreningen og især for Mølleudvalget. Foreningen er meget taknemmelig og Mølleudvalget vil, sammen med sine samarbejdspartnere, sørge for, at fonden og stifterfamilien bliver stolte over det resultat, der nu muliggøres ved hjælp af den store gave.

Indsamlingen af økonomiske midler til møllens restaurering er nu så langt, at fondsgaverne, sammen med foreningens hele likvide formue, nu er nået den budgetterede størrelse.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLEN ER NU AFLØFTET OG STILLET TIL SIDE PÅ MARKEN

Den 5. og 6. maj 2021 blev møllen løftet af fundamentet og afstillet på marken ved siden af.

Afløftningen blev udført lidt tidligere, end det var planlagt. Dette skyldes, at naboerne igen gjorde opmærksom på, at dele fra spånklædning og vinger i blæsevejr lander på deres ejendom, så man derfor ikke risikerer at være i haven, når vejret er friskt.

Møllen er afløftet, som tidligere noteret, for at kunne udføre et nyt fundament til fast grund, der først findes i næsten 2 meters dybde. Nu står møllehat og korpus hver for sig på møllemarken og fundamentet vil blive udført i henhold til den oprindelige arbejdsplan.

Hele operationen er filmet til Møllefilmen.

Einar Olsen, Formand Mølleudvalget
<!

Linoleumssnit af Rørvigmaleren Johannes Britze (set fra Strædet)

MØLLEUDVALGET AFLØFTER

MØLLEN 5. OG 6. MAJ 2021

Onsdag den 5. maj og torsdag den 6. maj 2021 kommer et lokalt kranfirma og løfter møllen af fundamentet for at afstille den på marken ved siden af.

Operationen vil kunne opleves af foreningens medlemmer og andre, men kun udenfor byggepladshegnet.

Møllen afløftes for at kunne udføre et nyt fundament i stedet for det, der er sunket 20 centimeter i den ene side.

Forinden har Møllelauget blandt andet adskilt de tungeste dele i møllen, så afløftningen bliver delt i en række mindre løft. Blandt andet har Lauget med håndkraft adskilt de store kværne på kværnloftet, så de meget tunge kværnsten kan løftes ud af møllen separat og før korpus løftes.

Hele operationen vil blive filmet til Møllefilmen.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLELAUGET STARTER SALGET AF ÅRETS MØLLEVIN

Møllelauget starter salget af møllevinen på Kristi Himmelfartsdag, den 13. maj 2021, hos købmand KURT i Spar Rørvig. Vinen koster 90 kroner flasken, hvorfra hele overskuddet går til møllens restaurering.

Der er tale om rødvin fra Italien, regionen Piemonte/Monferrat, ”Piemonte D.O.C. Albarossa” (14%) og oplaget er begrænset til 600 flasker i år.

I dagene 13-16. maj 2021 sælges vinen i hele kasser med 6 flasker for en samlet pris af 480,00 kr., rabatten er derved 60 kr.

Fra 16. maj til 1. juli 2021 er der et helt særligt eksklusivt tilbud: Køb og betal minimum 3 kasser og vinen vil blive udbragt personligt af et mølleudvalgsmedlem til købers bopæl i Rørvigområdet!

Når Lauget har aktivitet ved møllen – flaget er sat – kan der også købes vin ved møllen, fortrinsvis hele kasser!

Møllevinen er beskrevet således:

Albarossa er en dybt innovativ vin, der er resultatet af bestøvning af to oprindelige druer, der hører til den piemontesiske vinfremstillingstradition: den elegante Nebbiolo og den historiske Barbera.

I 1938 skabte professor Dalmasso, en italiensk agronom ved universitetet i Torino, en række sorter inklusive denne Albarossa med det formål at kombinere Barberas friskhed og høje syre med aldringspotentialet og den ubestridte “Finesse” af Nebbiolodruen. Det er en sjælden vin, vi nu skal drikke.

Der tillades kun en begrænset og kvalitativt orienteret produktion af denne elegante vin, der bedst udtrykker territorialitetskonceptet. I øjeblikket dækker denne drue et eksklusivt vingårdsområde på kun et par hundrede hektar.

Vinen findes ikke til normalt salg i Danmark. (Prisen er ret høj i udlandet, £18,90 i Britain, €16,51 i Finland).


Einar Olsen, formand mølleudvalget
MØLLEVINGERNE TILSKÆRES FØR TØRRINGSTIDEN

Foreningens cirka 20 meter lange højkvalitets lærkestammer, der skal blive til møllens nye vinger, bliver nu på møllebyggerens værksted i Løve skåret til nær ved den let krumme form, de skal have som over- og undervinge samt ”lasker”. Når de om cirka halvandet år er tørret tilstrækkeligt, kan vingerne få deres endelige og præcise form og de forsynes på værkstedet med ”lasker” og hækværk.

Vingerne tildannes helt færdige og overfladebehandlet på værkstedet og transporteres derefter hele til Rørvig for at blive direkte kranmonterede. Vingerne bliver malet, som de oprindeligt var før Nationalmuseets Molinologiske Laboratoriums ombygning i 1976-77 med nye douglasgran vinger på en fremmed aksel med støbejernshoved.

Vingerne bliver monteret på den nye aksel, som foreningen allerede har. Den har et traditionelt forspændt træhoved som oprindeligt med en lille markering eller årstal på endefladen.

Det lærketræ i stammer, som foreningen købte og fik fældet nær Allerød, lever fuldstændigt op til de høje forventninger, møllebygger og mølleudvalg har haft til kvaliteten. Se for eksempel det nederste foto (plankehøjden vist her er 310 mm., bredden varierer).

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

MØLLENS SPÅNKLÆDNING NED-TAGES AF MØLLELAUGET

Møllelauget er i færd med at nedtage spånklædningen på møllen. De eksisterende spån er opsat i 1928-29 i forbindelse med de udbedringsarbejder foreningen lod udføre umiddelbart efter møllen blev erhvervet. Spånene er opsat med (mange) søm, der nu er rustne og ganske vanskelige at få ud af de underliggende brædder.

Arbejdet er udført på den nederste del af møllekorpus. Flere end femten laugsmedlemmer har i hold udført arbejdet over et par uger, og de har også samlet spån og gamle søm sammen og kørt det på genbrugspladsen. Det er en flot indsats, som betyder meget for foreningens økonomi ved restaureringen. Spånene på den øverste del af korpus skal også nedtages, når korpus er flyttet ned på jorden.

Restaureringsbudgettet er cirka 6 mio. kroner, hvoraf møllelauget har påtaget sig at udføre arbejde for en værdi af cirka 400.000 kr. Nedtagning af spån er derved en ikke ubetydelig del af finansieringen. Stor ros til laugsmedlemmerne!

De spån, der nu er nedtaget, er som nævnt opsat i 1929. Den del af tækningen, der dengang blev udført fejlfrit, er fortsat fuldt ud funktionsdygtig. Imidlertid er der skader, hvor der har været spån med tværgående knaster eller hvor spånene er flækket af monteringssømmene. De dengang benyttede egespån er – som de nye, der monteres – maskinskårne, men var desværre for korte. Dette har betydet, at spånoverlaget er for kort og følsomt for de nævnte skader, hvorved tækningen må karakteriseres som uafhjælpelig defekt, udtjent.

Einar Olsen,

Mølleudvalgets formand

NYT FRA BY OG HAVNEUDVALGET

“By og Havneudvalget har skrevet til alle byrådsmedlemmerne i Odsherred Kommune, med en opfordring til at genetablere en økonomisk pulje til bygningsfornyelse. De fleste kommuner i Danmark har en sådan pulje, hvorfra borgere kan søge tilskud til vedligeholdelse af deres fredede eller bevaringsværdige ejendom. Dette kan f.eks. være udskiftning af vinduer eller tag, og der kan ydes op til 30% af den samlede udgift i tilskud. Odsherred Kommune har tidligere haft en sådan pulje og vi håber, at vores ønske kan indgå i de kommende budgetplaner for 2022.” 

formand By og Havne udvalget

Erik Pedersen

SIKKERHED VED MØLLEN BLIVER NU HÅNDTERET

Restaureringen af foreningens Rørvig Mølle, omfatter blandt andet en fuldstændig fornyelse af møllens vinger og mølleaksel. Tillige fornys for eksempel møllekorpusets klædning af egespån.

Det har indtil nu været Mølleudvalgets plan, at fornyelse og egentligt restaureringsarbejde først skulle begyndes på møllen, når foreningen har indsamlet samtlige de nødvendige økonomiske midler*, der er påkrævet til opgaverne. Imidlertid er nedbrydningen på møllen nu af Mølleudvalget og dets rådgivere konstateret så fremskredet, at dele fra møllen i kraftigt blæsevejr bliver revet af møllen og lander i møllens nærområde, hvor naboer, hundeluftere og andre gæster færdes.

Der er ikke til foreningen rapporteret om egentlige ulykker, men det står klart, at foreningen skal leve op til sit ansvar som ejer og rettidigt foretage sig det nødvendige for at fjerne den åbenbare risiko. Mølleudvalget har derfor besluttet allerede nu at nedtage møllehatten, akslen og vingerne, der er forbundne.

Dette vil ske ved afløftning med kran den 5. og 6. maj 2021. Området nær møllen vil i dagene være afspærret. Der er tale om et kranarbejde, der alligevel skulle være udført i forbindelse med restaureringen. Mølleudvalget må fremskynde aktiviteten af sikkerhedsgrunde. Såfremt det viser sig at være muligt og økonomisk mest hensigtsmæssigt, foretages den planlagte afløftning af møllekorpus samtidigt hermed.

* Der er allerede indsamlet mere end 80% af de budgetterede udgifter.

Einar Olsen

Mølleudvalgets formand.

MØLLELAUGET BEGYNDER NU RESTAURERINGEN AF MØLLE-MASKINERIET

Møllelauget er begyndt at restaurere det gamle møllemaskineri.

Arbejdet er indledt med sekskantsigten, der er båret ud af møllen og anbragt i Laugets gule telt.

Sigten og især sigtekassen er angrebet af borebiller, men det er dog tilstrækkeligt med fornyelse af mindre dele af træet – forudsat at den behandling mod borebiller, der skal foretages, bliver vellykket.

Sigtedug, sigtenet og støvlærredet over sekskanttromlen samt formentligt også træ-lejerne skal alt sammen udføres på ny, men uden ændringer fra det oprindelige, som – i en nedbrudt tilstand – fortsat er til stede.

Der bliver brug for en sejlmager/skrædder til at sy et nyt støvlærred i en ny kraftig hvid dug. (Lauget søger folk til denne opgave!).

Sigtekassen vil, når den flyttes tilbage, blive fastgjort til undersiden af kværnloftet, hvor den tidligere utraditionelt har stået ”løst” på brogulvet.

Sigten, der roterer og sigter fra fint til groft, har til venstre i ét fag et meget fint sigtelærred, derefter to fag grovere lærred og endeligt 3 fag med metalnet. Melet kommer ud af sigten i 4 sorteringer, den sidste meget grove bliver brugt til svinefoder.

Einar Olsen

Mølleudvalgets formand.

DER ER NU INDGÅET AFTALE OM DET NYE FUNDAMENT

Murermester Alf Larsen

Foreningen har haft det projekterede nye møllefundament udbudt i en tilbudsrunde blandt 4 lokale entreprenører, hvor der imidlertid kun fremkom 3 tilbud. Her kom murermester Alf Larsen, Vig, med det billigste tilbud og han har nu fået overdraget opgaven, der forventes startet cirka 1. maj 2021 og formentlig afsluttet primo august 2021.

Fundamentarbejdet omfatter nedtagning og genopførelse af den kampestensmur som møllekorpus står på og altid har stået på. Mølleudvalget er glade for, at netop Alf Larsen kunne påtage sig dette arbejde, idet hans firma har erfaring med arbejde i kampesten. Firmaet har for eksempel restaureret eller nyopført de meget fine mure, der står ved Torbenfeldt Gods.

Principskitse af fundament, før og efter.

Murerentreprisen omfatter foruden fundamentet også restaureringen af den kampestenssatte skallegrav under broloftet samt den stensatte væg om mølleplinten.

Einar Olsen

Mølleudvalgets formand.

SVAMPEANGREB I MØLLEN BLIVER ALLEREDE NU BEKÆMPET

Tømmersvamp ved højben og korpusklædning

En del af arbejdet med restaurering af møllen er at forhindre fortsatte eller nye svampeangreb i træværket. Som følge af, at korpussets spån i adskillige år har været defekte (hvilket ikke bør overraske, idet den eksisterende egespån er opsat i 1929), har der været betydelig vandindtrængen til klædning og konstruktioner.

Dette har medført omfattende svampeangreb på broloftets vægkonstruktioner (nederste etage).

Efter at Møllelauget har ryddet møllen for inventar, overflødige materialer og broloftets gulv, kan det konstateres, at med disse ugers stigende luftfugtighed og temperatur sker der en ikke ubetydelig fortsat negativ udvikling i de angrebne trædele.

Restaureringsgruppen tør derfor ikke vente med at fjerne angrebne dele, til de store entrepriser kan iværksættes om adskillige måneder.

Mølleudvalget (Møllelauget) går derfor allerede nu i gang med at fjerne mest muligt af det svampeangrebne træ og begynder med det samme at behandle det angrebne træ, der skal bevares, med svampedræbende midler

Einar Olsen

Mølleudvalgets formand.

MØLLELAUGET HAR NU FJERNET BROLOFTSGULVET FRA MØLLEN

Som nævnt i en tidligere notits er Lauget i færd med at tømme møllen for borebilleangrebet træ, der enten bliver overflødigt eller skal fornys med nyt træ.

Møllelaugets kvinder og mænd har haft nogle fornøjelige arbejdsdage og stemningen var høj blandt de cirka 20 involverede. Alle var berettiget stolte af det udførte arbejde, der som planlagt medfører reduceret pres på den økonomiske byrde, restaureringen medfører for foreningen.

Det træ, der fjernes, er så angrebet af borebiller, at det ikke mere har nogen styrke. Det erstattes derfor af friskt træ af tilsvarende art og opskæring, hvorved de restaurerede dele over tid patinerer og ikke vil kunne skelnes fra de bevarede oprindelige dele.

Møllen behandles i sin helhed mod nye borebilleangreb, selvom foreningens fremtidige vedligehold ventes at kunne finde sted rettidigt.

Einar Olsen

Mølleudvalgets formand.

MØLLELAUGET HAR FLYTTET SEKSKANTSIGTE OG RINGKAR UD AF MØLLEN

Som en del af forberedelsen til håndværksarbejderne ved restaurering af møllen er Lauget nu begyndt at flytte dele af møllemaskineriet ud af møllen, og anbringe dem i det dertil indkøbte gule telt.

Det blev et par hyggelige dage!

Alle delene, hvoraf de største er sekskantsigten på broloftet og kværnene på kværnloftet, bliver herefter istandsat af Lauget under vejledning af møllebyggeren. De vil blive flyttet tilbage til møllen, når korpus er restaureret og klar.

Udflytningen foretages af to primære årsager, – dels skal noget af vægten tages af bygværket, så det kan flyttes til side, mens et nyt fundament udføres, – dels skal så meget som muligt af det insektangrebne træ fjernes fra møllen.

En del af opgaven er derfor at foretage behandling af træet mod store mængder borebiller. Borebilleangrebene, der er meget voldsomme, skyldes, at møllen igennem årene på grund af utilstrækkeligt vedligehold ikke er blevet holdt tør. Borebiller holder af kombinationen fugtigt træ og sommervarme.

Når maskineriet er taget ud og alt træ, der ikke skal genbruges, er fjernet, forestår der en større behandling af korpus, konstruktioner og møllehat, hvorved borebillerne dræbes og nye levemuligheder elimineres.

Einar Olsen

Mølleudvalgets formand.

KRISTIAN LUND BEGYNDER NU INTERIMSARBEJDE PÅ MØLLEN

Tømrermester Kristian Lund begynder primo april sammen med møllebygger Jørn Nilsson og Møllelauget de interimsarbejder, der skal til for at forny møllens fundament herunder at løfte møllen til side, så arbejdet kan udføres. Lund kommer til at udbedre rådskaderne i tømmeret på møllens højben og foretage en delvis fornyelse af korpusets bræddeklædning under egespånene.

Lund har tidligere arbejdet sammen med både møllebyggeren og Rønnow Arkitekter, som er foreningens rådgivere. Før mølleudvalget overdrog dette specielle arbejde til Lund, har udvalget set på arbejder, som Lund har udført på Nørre Jernløse Mølle og på Tadre Mølle.

Einar Olsen

Mølleudvalgets formand.

GAVE FRA KØBMAND KURT TIL MØLLELAUGETS ARBEJDE

Foreningen har i februar modtaget en gave på 8.333,33 kr. fra Købmand Kurt (Dagrofa/Spar). Beløbet er øremærket til Møllelaugets arbejde. Det er foreningen meget taknemmelig for.
Møllelauget er en del af foreningens Mølleudvalg.
Som det er bekendt, er foreningen i færd med en omkostningstung restaurering og sikring af møllen. Dette arbejde finansieres af de i foreningen gennem årene opsparede økonomiske midler
samt en meget betydelig stats- og fondsstøtte. Stats- og fondsmidlerne må ikke benyttes til arbejdet i Møllelauget. Derfor finansieres arbejdet i Lauget af laugsmedlemmernes arbejde,
indtægter ved møllearrangementer, en mindre støtte fra partnerskabet i Geopark Odsherred og fra gode støtter som Købmand Kurt, der har mulighed for at kanalisere markedsføringsmidler til Møllelaugets formål.


Einar Olsen. Mølleudvalgets formand.