Oprydning i fredskoven på Mynterstien

Kære medlemmer

Landudvalget havde i lørdags en dejlig solskinsdag på Myntestien.
Vi fik fældet og ryddet det, vi ønskede, så fredskoven igen kun består af egetræer.
Har I lyst til at hente træ til brændeovnen, er I velkomne til at gøre det. Det skal foregå på hverdage, for ikke at genere naboerne.
Først til mølle princippet gælder.


Venlig hilsen
Lene Hjorth
formand landudvalget

Nyt fra Landudvalget – Fældning af træer

Fældning af træer lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00 på Myntestien.

Medlemmer fra landsudvalget har besluttet at fælde de uønskede træer på Foreningens areal ved Myntestien.
Det er en klausul, der omhandler, at skovarealet skal bestå af egetræer. Det betyder, at vi skal fjerne de uønskede træer.
Vi har, ved afmærkningen af de træer, som vi ønsker at fælde, rådført os med Peter Ellegaard-Larsen, Rørvig Fuglestation.
Han har et sikkert blik for hvilke træer, det giver mening at fælde, så vi samtidig viser respekt for de fugle og insekter, der har deres habitat der.

Arbejder bliver udført af medlemmer fra Foreningen.

Vi starter lørdag den 5. marts kl. 10.00. Alle er velkomne.

Træet der bliver fældet, vil foreningens medlemmer få mulighed for at afhente. Hvor og hvornår det kan hentes, vil vi efterfølgende oplyse om her på hjemmesiden.

Næste opgave for Landudvalget er Solfaldshøjen. Her skal der fældes så meget at vi ikke selv kan gøre det, men vil få et professionelt træfældningsfirma til det. Information følger om dette arbejde.

Mht. det flade stykke på Højsandet, påtænker vi snarest at gå i gang med naturplejen for at undgå at området springer i skov. Men vi skal have informeret kommunen først.

De bedste hilsner                                                          

Lene Hjorth
Landudvalget

100-års jubilæum for lodsbåden fejres i Rørvig den 20. maj 2022

KDL Lodsen er bygget i Rørvig i foråret 1922 og derfor skal fejringen også ske i Rørvig den 20. maj på Rørvig Havn.

Rørvig By og Land er derfor gået sammen med repræsentanter for Holbæk Museum, frivillige og nære samarbejdspartnere for at sammensætte et spændende program. Forhåbentlig med både musik og fest. 

Derfor sæt kryds i kalenderen den 20. maj, så I kan være med til en fejring på Rørvig havn. 

Programmet for dagen vil blive slået op på siden her. 

Lodsbåden, ’KDL Lodsen

Bestyrelsen

Søren Riiskjær og Kim Vestergaard har besluttet at udtræde af bestyrelsen for Bevaringsforening Rørvig By og Land.

Søren Riiskjær har været sekretær i foreningen og medlem af Forretningsudvalget samt Mølleudvalget. Med sin store erfaring fra sit professionelle liv har Søren ydet en meget stor indsats med foreningens kommunikationsopgaver. Søren har desuden arbejdet med ansøgninger og kontakt til fondene, hvilket bl.a. har medvirket til de store donationer, foreningen har modtaget.

Kim Vestergaard har med sin store erfaring fra det private erhvervsliv  (især byggebranchen) ydet en uvurderlig indsats i bestyrelsen. Kim har været næstformand i Mølleudvalget og siddet i udvalget for By og Havn. I dette arbejde har Kim delt ud af sine alsidige erfaringer og udført mange opgaver.

Vi takker dem for deres enorme indsats i foreningen. De vil blive savnet og selvom de ikke længere er aktive i bestyrelsen, ved vi, at de stadig har et stort hjerte der banker for  foreningen og for Rørvig.

Lene Hjorth

Fungerende formand

Møllen løftet på Plads

Alt gik godt med vejr, vind og teknik, da møllekorpus i dag blev hejst tilbage på det nye fundment. Det var en mærkedag i restaureringsforløbet, men der er stadig et stykke vej til målet.

Foreningen takker fondene, der har støttet og muliggjort projektet.

I dag besøgte TV2 Øst Rørvig Mølle, i forbindelse med at møllekorpus blev hejst på plads.

Måske bliver det vist i TV2Østs udsendelse i aften

tirsdag d. 7. dec 21 kl. 19:30.

Hilsen
Mølleudvalget

Link til TV2Øst reportage fra nettet

https://www.tv2east.dk/odsherred/historisk-moelle-var-i-fare-for-at-vaelte-nu-er-den-loeftet-paa-plads-igen

Sn-nyt var også tilstede, her linket til deres reportage

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/der-kom-lige-en-moelle-flyvende/

se evt. billeder på

https://www.facebook.com/groups/1738403776453784

Senest nyt om møllen

Formand og næstformand for RVBLs Mølleudvalg har fredag den 26.11 haft møde med rådgivende arkitekt  samt centrale håndværkere i møllens restaureringsprojekt.
Desværre har arbejde på møllen ligget stille de seneste to uger, grundet afgående udvalgs aflysning af alle håndværksopgaver.  
Vi er glade for at informere jer alle om, at der er aftalt en justeret projektplan, der sikrer arbejdets fremdrift.  Næste store aktivitet er at løfte møllen på plads på det nye fundament, således at dette er sikret mod vintervejret. 
Derefter følger nok nogle mere stille vintermåneder, hvorefter arbejdet igen intensiveres når vejret tillader det. 
Detaljer om de større tiltag bliver lagt op her, når de er aftalt.    

Vi ved, at der desværre cirkulerer en del rygter om projektet, herunder at der ikke skulle være finansiering til restaureringen. Vi kan berolige med, at ikke er ændringer i finansierings- tilsagn, herunder at fonde er informerede om ændringerne.   

Vi håber, at I alle fortsat vil bakke op om mølle-projektet, er der spørgsmål omkring det, er man meget velkommen til at kontakte en af os.

De bedste hilsner  
Erik Pedersen          Kim Vestergaard
formand                   næstformand for Mølleudvalget
tlf. 24942919        tlf. 21636664 

Restaureringen af Rørvig Mølle

Kære medlemmer og andre interesserede i Rørvig Mølles restaurering.

I har måske allerede læst bestyrelsens korte orientering om ændringer i Mølleudvalgets sammensætning. I har måske også læst nyhedsbrev nr. 12 fra Rørvig Møllelaug, eller på anden måde “hørt noget om sagen”. 

Her følger den reelle og aktuelle status, idet jeg og bestyrelsen er ærgerlige over, at I skal udsættes for denne forvirring – den kommer dog ikke fra os. 

  • Bestyrelsen er ikke utilfreds med selve restaureringsprojektet, alene med nogle nu tidligere medlemmer af mølleudvalgets måde at samarbejde med bestyrelsen på.
  • Møllens restaurering er i god gænge, og det er naturligvis beslutningen at fortsætte som planlagt.
  • Det nye mølleudvalg er i færd med at samle de involverede håndværkere og rådgivere, for at sikre fortsat fremdrift.
  • Rørvig Møllelaug vil fortsætte. 

Vi kan desværre konstatere, at enkelte medlemmer fra det tidligere mølleudvalg, efter deres udtræden af dette, har kontaktet håndværkere med besked om at stoppe arbejdet omkring møllen. Dette på trods af bestyrelsens skriftlige instruks om, at de per meddelelsen om deres udtræden ikke længere på foreningens eller mølleudvalgets vegne kan kontakte involverede parter omkring møllens restaurering. Det er et ærgerligt benspænd til skade for Rørvig Mølle.

Desværre får I her et glimt af de udfordringer, bestyrelsen har reageret på forleden.

Vi vil naturligvis holde jer orienterede om restaureringsprojektets fremdrift, og håber på jeres fortsatte opbakning omkring Rørvig Mølle.


venlig hilsen

Erik Pedersen

formand for Mølleudvalget i Foreningen Rørvig By og Land

Nyt Mølleudvalg

Efter en længere periode med udfordringer i samarbejdet med mølleudvalget, har bestyrelsen konstitueret udvalget på ny. Det nye udvalg er konstitueret med Erik Pedersen som formand og Kim Vestergaard-Hansen som næstformand og formand for restaurerings gruppen, Søren Riiskjær er formand for finansierings gruppen og Willy Dahl er sekretær. 
Lene Hjort, Anders Holst, Anne Bornø er ligeledes indtrådt. 
Bestyrelsen konstaterer i øvrigt at restaureringsprojektet synes at være planmæssigt fremskredent og arbejdet godt i gang. 

Anders Holst

Formand

Rettelse

Vi bragte her på siden den 29. juli 2021, indlægget ’oplysning om matriklerne i foreningens ejendomme ved Rørvig Mølle’.

Indlægget angiver en række forhold forkert, indbefattende formuleringer der indikerer at landinspektør eller forening ved tidligere lejlighed har optrådt pligtforsømmende.

Vi beklager fejlene, og korrigerer her indlægget for følgende oplysninger:

* Søndervangsvej 5 købte foreningen i 1997 som to lodder, ikke et lod som det fremgik af indlægget.

* I 2003 besluttede daværende Kort & Matrikelstyrelsen at tildele matr. nr. til særskilt beliggende lodder alene som konsekvens af teknologisk kvalitetssikring, hvilke ikke afstedkommer udarbejdelse af servituterklæring. Gældende servitutter videreføres. Der var derfor ikke som det fremgik af indlægget, tale om en forsømmelse fra landinspektør eller forening i forhold til udarbejdelse af servituterklæring.

*Områderne omkring møllen er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen og må ikke bebygges uden Kystdirektoratets tilladelse. Der er derfor ikke principiel mulighed for bebyggelse, som det fremgik, men ved undtagelse fra principielle bestemmelser.  

*Søndervangsvej 9 har påtaleret ifølge servitut. Det fremgik af indlægget at det ikke er utvivlsomt at påtaleretten gælder, hvilket ikke kan siges at være retvisende for påtalerettens status, der er entydigt gældende.

På bestyrelsens vegne,

Anders Holst
Formand

MØLLELAUGETS HØSTFEST 2021

Salen, da der blev spillet højt.

Møllelauget bød lørdag den 9. oktober 2021 på en hyggelig og  feststemt ”Høstfest” i Sognegaarden.

De 64 tilmeldte laugsmedlemmer og gæster nød i hyggeligt selskab dejlig mad i en omfattende menu. Hovedretten var helstegt pattegris, vinmarineret, hvortil der var allehånde tilbehør, blandt andet ovnstegte rodfrugter fra Lammefjorden, krøjesalat og velsmag. Desserten bestod af bagte æbler, vaniljeis og årstidens bær.

Der var prisværdigt korte taler af Møllelaugets formand og af Mølleudvalgets formand.

Lederen af Mølleudvalgets Restaureringsgruppe fortalte om forskellige kunstmaleres skildring  af møllen gennem nogle årtier. Malerierne har fine oplysninger om møllen, der er værdifulde ved de restaureringsbeslutninger, der skal tages af Restaureringsgruppen.

Bandet ”HARD BOILED EGGS” med Knud Skiver på drums (i dagens anledning) underholdt med loungemusik under middagen, og efter middagen spillede orkestret 50’er og 60’er musik som optakt til sang og dans. Forinden sang vi ”Marken er mejet” og selvfølgelig ”Rørvigvalsen”.

Høstfesten skal blive en tradition for Lauget, det tidlige efterårssamlingspunkt for hele foreningen!

Møllen malet af Johannes Britze 1924, det år møllen blev taget ud af drift. (Brune vinduer og døre, tagpap på hatten)

JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLE ER FUNDET

I forbindelse med forberedelsen af den aktuelle store Britze-udstilling i PAKHUSgalleriet fandt kuratorerne i Britzes dagbog for 1929 et skitsenotat (se nedenfor) af det allerede i februar efterlyste maleri af Rørvig Mølle.

Nu er foreningen så heldig, at Hr. Kristian Riis, Nykøbing Sj., besøgte udstillingen ved ferniseringen lørdag den 11. september 2021 og der erfarede, at foreningen har efterlyst oplysning om møllebilledet.

Kristian Riis ejer møllebilledet (vist ovenfor), og i øvrigt 2 andre Britzemalerier, der viser området ved Nykøbing Kirke. Riis henvendte sig derfor straks til Mølleudvalget, og inviterede restaureringsgruppens leder til en besigtigelse.

Kristian Riis er naturligvis meget glad for billedet, som han har arvet. Det hænger smukt, sammen med de 2 andre Britzemalerier, i hans hjem.

Alligevel har Riis nu efter kulant aftale forsynet møllebilledets bagside med følgende tydelige tekst: ”DETTE BILLEDE SKAL GÅ I ARV TIL RØRVIG MØLLELAUG”.

Foreningen er meget glad for denne gave. (For god ordens skyld: Møllelauget ønsker Kristian Riis et fortsat langt og frugtbart liv!)

Kristian Riis er nu medlem af Møllelauget.

Maleriet er udført i 1929, formodentligt lige efter foreningen var færdig med at indsamle penge til restaurering og derfor kunne forny selve møllekorpussets spåntækning i eg. (Det er den tækning der nu udbedres med nye egespån).

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

SUCCES FOR BRITZEUDSTILLINGEN I PAKHUSGALLERIET

Foreningen er medarrangør af udstillingen af Rørvigmaleren Johannes Britzes værker, 11. september til 2. oktober 2021, i PAKHUSgalleriet.

Der var fernisering og udstillingsåbning lørdag den 11. september 2021. Det var en stor succes – ’det halve af Rørvig og mange fra Nykøbing og omegn’ deltog og stemningen var præget af begejstring for de mange malerier fra Rørvigområdet.

Der er til udstillingen udarbejdet en biografi over Johannes Britze, trykt i A5 format. Den udleveres i udstillingslokalet til alle gæster. Biografien vedlægges her på siden under ’links’ i en særskilt udgave, der kan læses her eller printes ud i A4 format.

Her er en smagsprøve på Britzes kunst, motivet er Møllegården ved Rørvig Mølle, set fra syd på Søndervangsvej:

Formidlingsudvalget

OG/SC

°°°°°°

Vedligeholdelse og forskønnelsesarbejder

I disse dage vil I kunne se borgere, der arbejder med forskønnelse af Rørvig.
Det er resultatet af en aftale mellem Odsherred Kommune og Foreningen Rørvig By og Land, hvor vi har fået lov til at foretage nogle konkrete mindre vedligeholdelses- og forskønnelsesarbejder, f.eks. maling af byens to træ-busskure, lidt beskæring etc. 22 friske landliggere og fastboende er i gang i september måned, så ser I dem arbejde håber vi, at I nyder synet og resultaterne.

Det er planen, at der løbende aftales nye indsatsområder.
Og får du lyst til selv at deltage – ring endelig til
Erik Pedersen på 2494 2919.


Sensommerhilsen By og Havneudvalget

FERNISERING VED ÅBNING AF BRITZEUDSTILLINGEN 11. 09. 2021

Vi minder om, at Rørvig By og Land/Formidlingsudvalget er medsponsor til Britzeudstillingen i PAKHUSgalleriet.

Ligeledes erindrer vi om, at alle medlemmer er inviteret til udstillingens fernisering.

Lørdag den 11. september 2021, klokken 15.00 i Galleriet

Der bliver serveret et glas vin og lidt snacks.

Der er til udstillingen udarbejdet en lille biografi over Johannes Britze, trykt i A5 format. Den udleveres i udstillingslokalet til alle gæster. Imidlertid vedlægges her på siden under ’links’ en særskilt udgave, der kan læses her eller printes ud i A4 format.

Her er en smagsprøve på Britzes kunst, med et motiv ved Rørvig Mølle:

Søndervangsvej set fra Østergade. Den flotte udsigt til venstre er før Søndervangsvej 3 blev udstykket og opført.

Johannes Britzes biografi

Formidlingsudvalget

OG/SC

°°°°°°