Kategoriarkiv: Øvrige artikler

Artikler fra forretningsudvalget og formidlingsudvalget i datoorden

Møllen løftet på Plads

Alt gik godt med vejr, vind og teknik, da møllekorpus i dag blev hejst tilbage på det nye fundment. Det var en mærkedag i restaureringsforløbet, men der er stadig et stykke vej til målet.

Foreningen takker fondene, der har støttet og muliggjort projektet.

I dag besøgte TV2 Øst Rørvig Mølle, i forbindelse med at møllekorpus blev hejst på plads.

Måske bliver det vist i TV2Østs udsendelse i aften

tirsdag d. 7. dec 21 kl. 19:30.

Hilsen
Mølleudvalget

Link til TV2Øst reportage fra nettet

https://www.tv2east.dk/odsherred/historisk-moelle-var-i-fare-for-at-vaelte-nu-er-den-loeftet-paa-plads-igen

Sn-nyt var også tilstede, her linket til deres reportage

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/der-kom-lige-en-moelle-flyvende/

se evt. billeder på

https://www.facebook.com/groups/1738403776453784

Restaureringen af Rørvig Mølle

Kære medlemmer og andre interesserede i Rørvig Mølles restaurering.

I har måske allerede læst bestyrelsens korte orientering om ændringer i Mølleudvalgets sammensætning. I har måske også læst nyhedsbrev nr. 12 fra Rørvig Møllelaug, eller på anden måde “hørt noget om sagen”. 

Her følger den reelle og aktuelle status, idet jeg og bestyrelsen er ærgerlige over, at I skal udsættes for denne forvirring – den kommer dog ikke fra os. 

  • Bestyrelsen er ikke utilfreds med selve restaureringsprojektet, alene med nogle nu tidligere medlemmer af mølleudvalgets måde at samarbejde med bestyrelsen på.
  • Møllens restaurering er i god gænge, og det er naturligvis beslutningen at fortsætte som planlagt.
  • Det nye mølleudvalg er i færd med at samle de involverede håndværkere og rådgivere, for at sikre fortsat fremdrift.
  • Rørvig Møllelaug vil fortsætte. 

Vi kan desværre konstatere, at enkelte medlemmer fra det tidligere mølleudvalg, efter deres udtræden af dette, har kontaktet håndværkere med besked om at stoppe arbejdet omkring møllen. Dette på trods af bestyrelsens skriftlige instruks om, at de per meddelelsen om deres udtræden ikke længere på foreningens eller mølleudvalgets vegne kan kontakte involverede parter omkring møllens restaurering. Det er et ærgerligt benspænd til skade for Rørvig Mølle.

Desværre får I her et glimt af de udfordringer, bestyrelsen har reageret på forleden.

Vi vil naturligvis holde jer orienterede om restaureringsprojektets fremdrift, og håber på jeres fortsatte opbakning omkring Rørvig Mølle.


venlig hilsen

Erik Pedersen

formand for Mølleudvalget i Foreningen Rørvig By og Land

Nyt Mølleudvalg

Efter en længere periode med udfordringer i samarbejdet med mølleudvalget, har bestyrelsen konstitueret udvalget på ny. Det nye udvalg er konstitueret med Erik Pedersen som formand og Kim Vestergaard-Hansen som næstformand og formand for restaurerings gruppen, Søren Riiskjær er formand for finansierings gruppen og Willy Dahl er sekretær. 
Lene Hjort, Anders Holst, Anne Bornø er ligeledes indtrådt. 
Bestyrelsen konstaterer i øvrigt at restaureringsprojektet synes at være planmæssigt fremskredent og arbejdet godt i gang. 

Anders Holst

Formand

Rettelse

Vi bragte her på siden den 29. juli 2021, indlægget ’oplysning om matriklerne i foreningens ejendomme ved Rørvig Mølle’.

Indlægget angiver en række forhold forkert, indbefattende formuleringer der indikerer at landinspektør eller forening ved tidligere lejlighed har optrådt pligtforsømmende.

Vi beklager fejlene, og korrigerer her indlægget for følgende oplysninger:

* Søndervangsvej 5 købte foreningen i 1997 som to lodder, ikke et lod som det fremgik af indlægget.

* I 2003 besluttede daværende Kort & Matrikelstyrelsen at tildele matr. nr. til særskilt beliggende lodder alene som konsekvens af teknologisk kvalitetssikring, hvilke ikke afstedkommer udarbejdelse af servituterklæring. Gældende servitutter videreføres. Der var derfor ikke som det fremgik af indlægget, tale om en forsømmelse fra landinspektør eller forening i forhold til udarbejdelse af servituterklæring.

*Områderne omkring møllen er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen og må ikke bebygges uden Kystdirektoratets tilladelse. Der er derfor ikke principiel mulighed for bebyggelse, som det fremgik, men ved undtagelse fra principielle bestemmelser.  

*Søndervangsvej 9 har påtaleret ifølge servitut. Det fremgik af indlægget at det ikke er utvivlsomt at påtaleretten gælder, hvilket ikke kan siges at være retvisende for påtalerettens status, der er entydigt gældende.

På bestyrelsens vegne,

Anders Holst
Formand

MØLLELAUGETS HØSTFEST 2021

Salen, da der blev spillet højt.

Møllelauget bød lørdag den 9. oktober 2021 på en hyggelig og  feststemt ”Høstfest” i Sognegaarden.

De 64 tilmeldte laugsmedlemmer og gæster nød i hyggeligt selskab dejlig mad i en omfattende menu. Hovedretten var helstegt pattegris, vinmarineret, hvortil der var allehånde tilbehør, blandt andet ovnstegte rodfrugter fra Lammefjorden, krøjesalat og velsmag. Desserten bestod af bagte æbler, vaniljeis og årstidens bær.

Der var prisværdigt korte taler af Møllelaugets formand og af Mølleudvalgets formand.

Lederen af Mølleudvalgets Restaureringsgruppe fortalte om forskellige kunstmaleres skildring  af møllen gennem nogle årtier. Malerierne har fine oplysninger om møllen, der er værdifulde ved de restaureringsbeslutninger, der skal tages af Restaureringsgruppen.

Bandet ”HARD BOILED EGGS” med Knud Skiver på drums (i dagens anledning) underholdt med loungemusik under middagen, og efter middagen spillede orkestret 50’er og 60’er musik som optakt til sang og dans. Forinden sang vi ”Marken er mejet” og selvfølgelig ”Rørvigvalsen”.

Høstfesten skal blive en tradition for Lauget, det tidlige efterårssamlingspunkt for hele foreningen!

Møllen malet af Johannes Britze 1924, det år møllen blev taget ud af drift. (Brune vinduer og døre, tagpap på hatten)

JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLE ER FUNDET

I forbindelse med forberedelsen af den aktuelle store Britze-udstilling i PAKHUSgalleriet fandt kuratorerne i Britzes dagbog for 1929 et skitsenotat (se nedenfor) af det allerede i februar efterlyste maleri af Rørvig Mølle.

Nu er foreningen så heldig, at Hr. Kristian Riis, Nykøbing Sj., besøgte udstillingen ved ferniseringen lørdag den 11. september 2021 og der erfarede, at foreningen har efterlyst oplysning om møllebilledet.

Kristian Riis ejer møllebilledet (vist ovenfor), og i øvrigt 2 andre Britzemalerier, der viser området ved Nykøbing Kirke. Riis henvendte sig derfor straks til Mølleudvalget, og inviterede restaureringsgruppens leder til en besigtigelse.

Kristian Riis er naturligvis meget glad for billedet, som han har arvet. Det hænger smukt, sammen med de 2 andre Britzemalerier, i hans hjem.

Alligevel har Riis nu efter kulant aftale forsynet møllebilledets bagside med følgende tydelige tekst: ”DETTE BILLEDE SKAL GÅ I ARV TIL RØRVIG MØLLELAUG”.

Foreningen er meget glad for denne gave. (For god ordens skyld: Møllelauget ønsker Kristian Riis et fortsat langt og frugtbart liv!)

Kristian Riis er nu medlem af Møllelauget.

Maleriet er udført i 1929, formodentligt lige efter foreningen var færdig med at indsamle penge til restaurering og derfor kunne forny selve møllekorpussets spåntækning i eg. (Det er den tækning der nu udbedres med nye egespån).

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

SUCCES FOR BRITZEUDSTILLINGEN I PAKHUSGALLERIET

Foreningen er medarrangør af udstillingen af Rørvigmaleren Johannes Britzes værker, 11. september til 2. oktober 2021, i PAKHUSgalleriet.

Der var fernisering og udstillingsåbning lørdag den 11. september 2021. Det var en stor succes – ’det halve af Rørvig og mange fra Nykøbing og omegn’ deltog og stemningen var præget af begejstring for de mange malerier fra Rørvigområdet.

Der er til udstillingen udarbejdet en biografi over Johannes Britze, trykt i A5 format. Den udleveres i udstillingslokalet til alle gæster. Biografien vedlægges her på siden under ’links’ i en særskilt udgave, der kan læses her eller printes ud i A4 format.

Her er en smagsprøve på Britzes kunst, motivet er Møllegården ved Rørvig Mølle, set fra syd på Søndervangsvej:

Formidlingsudvalget

OG/SC

°°°°°°

Vedligeholdelse og forskønnelsesarbejder

I disse dage vil I kunne se borgere, der arbejder med forskønnelse af Rørvig.
Det er resultatet af en aftale mellem Odsherred Kommune og Foreningen Rørvig By og Land, hvor vi har fået lov til at foretage nogle konkrete mindre vedligeholdelses- og forskønnelsesarbejder, f.eks. maling af byens to træ-busskure, lidt beskæring etc. 22 friske landliggere og fastboende er i gang i september måned, så ser I dem arbejde håber vi, at I nyder synet og resultaterne.

Det er planen, at der løbende aftales nye indsatsområder.
Og får du lyst til selv at deltage – ring endelig til
Erik Pedersen på 2494 2919.


Sensommerhilsen By og Havneudvalget

FERNISERING VED ÅBNING AF BRITZEUDSTILLINGEN 11. 09. 2021

Vi minder om, at Rørvig By og Land/Formidlingsudvalget er medsponsor til Britzeudstillingen i PAKHUSgalleriet.

Ligeledes erindrer vi om, at alle medlemmer er inviteret til udstillingens fernisering.

Lørdag den 11. september 2021, klokken 15.00 i Galleriet

Der bliver serveret et glas vin og lidt snacks.

Der er til udstillingen udarbejdet en lille biografi over Johannes Britze, trykt i A5 format. Den udleveres i udstillingslokalet til alle gæster. Imidlertid vedlægges her på siden under ’links’ en særskilt udgave, der kan læses her eller printes ud i A4 format.

Her er en smagsprøve på Britzes kunst, med et motiv ved Rørvig Mølle:

Søndervangsvej set fra Østergade. Den flotte udsigt til venstre er før Søndervangsvej 3 blev udstykket og opført.

Johannes Britzes biografi

Formidlingsudvalget

OG/SC

°°°°°°

FORENINGEN HAR MODTAGET EN NY GAVE TIL MØLLEN

Møllens egentlige restaurering har et budget på 6,2 millioner kr. I dette tal er det forudsat, at Møllelauget udfører rydning og andre enkle arbejder til en værdi af cirka 400.000 kr. samt at  foreningen må anvende en del af sin kapital.

Restaureringen kan ikke stå alene. Derfor arbejder Mølleudvalget allerede nu, før restaureringen er færdig, med en fase II, hvor formidlingen af møllens historie og funktion forberedes.

Med den store gave fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er finansieringen af møllens restaurering stort set på plads. Den består nu af følgende donationer og forventet pengestrøm. (Den betydelige økonomiske værdi af Laugets arbejde er ikke vist her):

Møllerestaureringen skrider planmæssigt frem og det nye fundament med kampesten og stensat skallegrav er færdiggjort og den nye kraftige ege-fodrem er på plads. Jordarbejdet på plinten er på vej.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

NY VEDTÆGT VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. AUGUST 2021

27. august 2021 NYHED

På generalforsamlingen den 27. august 2021 i Sognegaarden blev Bestyrelsens forslag om endelig vedtagelse af en ny vedtægt vedtaget med alle afgivne stemmer FOR forslaget og ingen stemmer mod forslaget. Der var fremmødt mødt 18 stemmeberettigede medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.

Foreningens navn er fra ikrafttrædelsesdatoen 1. januar 2022 ”Bevaringsforeningen Rørvig By og Land”.

Efter generalforsamlingen blev den seneste udgave af Møllefilmen vist.

Formidlingsudvalget

Artiklen er redigeret den 31. oktober for følgende forhold:

*Antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer er ændret fra 26 til 18

*Ikrafttrædelsesdatoen 1. januar 2022 er tilføjet

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. AUGUST 2021

24. august 2021 indkaldelse:

Ved generalforsamlingen den 6. august 2021 i Sognegaarden, blev Bestyrelsens forslag til moderniseret vedtægt vedtaget med 39* for forslaget (72%) og 13 mod forslaget og 2 blanke stemmer.
Den nugældende vedtægt bestemmer, at forslaget kan vedtages ”med mindst 2/3 af de afgivne stemmer” (dvs. 66,67%) såfremt 2/3 af foreningen medlemmer er mødt frem. Er fremmødekravet ikke imødekommet skal vedtagelsen konfirmeres på en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor fremmødekravet ikke er gældende. Her kræves blot at 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget!

Vedtægtsforslaget besluttedes til ikrafttrædelse 1. januar 2022, og skal konfirmeres i en ny generalforsamling, der er indkaldt i blad 1/2021 til:

Fredag 27. august 2021, klokken 19.30, i Rørvig Sognegaard, Søndervangsvej 45.

Dagsordenen er alene ”endelig vedtagelse af den nye vedtægt”.*

Mød frem til den korte forsamling og vær med til at endelig vedtage den meget fine moderniserede vedtægt, som den generalforsamlingsnedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet.

Formidlingsudvalget

Måske vil Mølleudvalget vise den nye Møllefilm

Indlægget er den 31. oktober korrigeret for følgende forhold:

*Antallet af afgivne stemmer fremgår så antallet af blanke stemmer tælles med i antal afgivne stemmer som grundlag for beregning af procentsatserne.

*Omfanget af stemmer for forslaget fremgår derved som 72% og ikke 75%.

*Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2022 er tilføjet

EFTERLYSNING AF JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLEGAARD

22. august 2021

Mølleudvalget har her på siden efterlyst Johannes Britzes malerier af området ved Rørvig Mølle. Desværre har der endnu ingen reaktion været.

Nu forsøger vi at efterlyse maleriet af Møllegaarden set oppe fra møllen! Det er udført i 1929 og straks solgt til en hr. eller fr. Holwarth(?) af Britze.

Også dette billede kendes fra Britzes salgsbog med skitser af de mange solgte malerier.

Møllegaarden ser sådan ud i dag – set fra samme vinkel!

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand

By og Land (Formidlingsudvalget) er medsponsor på en udstilling af Johannes Britzes malerier og andre værker i BOK/Pakhuset. Udstillingen har fernisering den 11. september 2021, klokken 15.00, hvortil alle By og Lands medlemmer samt hele Møllelauget er inviteret. Se invitationen i bladet 1/2021.

FORNYET EFTERLYSNING AF JOHANNES BRITZES MALERI AF RØRVIG MØLLE

Den 7. februar 2021 efterlyste Mølleudvalget her på siden Johannes Britzes maleri af Rørvig Mølle fra 1929. Desværre har der ingen reaktion været.

Nu forsøger vi at efterlyse det igen!

Hvordan kan vi vide, at Johannes Britze malede møllen? Jo, Britze førte en notesbog, hvor han, hver gang han solgte et maleri, indføjede en skitse af billedet – oplyste, hvad der var skildret, hvem det var solgt til, oplysning om salgsprisen (noteret i kode) og endeligt et rødt kryds for, at beløbet var modtaget*.

Af hans andre værker, der blev formidlet i et større eller mindre oplag, eksempelvis frimærker, exlibris, bomærker og grafiske værker, beholdt han blot et eksemplar til sig selv. (Malerierne fandtes i modsætning hertil jo kun i ét eksemplar, derfor notatet!)

Vi ved altså fra det noterede, at han i 1929 (ifg. pagineringen i notesbogen) solgte det viste møllemaleri til J. Hartvig (formentligt, det er svært at læse**) for 80 kr.(?).

J. Hartvig købte samtidigt i 1929 det nedenfor noterede maleri, der viser møllen set over Rørvigen, fra Rørvig havn (49 kr.?), det efterlyses også! Hartvig købte tillige et maleri fra Nørrevang, som vi har og senere i 1930 købte Hartvig et oliebillede fra Gudhjem.

*    Teksten øverst på det indscannede billede hører til en skitse ovenover.
**   Den kunstinteresserede Højesteretssagfører Dr. Jur. Jens Hartvig Jacobsen, der have hus i Rørvig.

Einar Olsen, Mølleudvalgets formand
Otto Graham, Formidlingsudvalgets formand

By og Land (Formidlingsudvalget) er medsponsor på en udstilling af Johannes Britzes malerier og andre værker i BOK/Pakhuset. Udstillingen har fernisering den 11. september 2021, hvortil alle By og Lands medlemmer er inviteret.
Se invitationen i bladet 1/2021.